Spring til indhold

Fællesskabspuljen

Så er chancen her! DitBolbro - områdefornyelsen har lavet en årlig pulje på 50.000 kr., som borgerne i Bolbro kan søge til fællesskabende aktiviteter. Har du puslet med en idé om en pop-up-café, et arbejdende værksted, et musikarrangement eller noget helt fjerde, så er det nu, at den skal siges højt.

Hvad er Fællesskabspuljen Bolbro?

Puljen skal fremme fællesskab og udvikling til glæde for beboere i Bolbro, samt skabe lokalt engagement og forankring.

 

Hvem kan søge?

Beboere og lokale foreninger i Bolbro. Det er en årlig pulje på 50.000 kr. og der kan søges op til 10.000 kr. pr. aktivitet. Er der brug for mere end 10.000 kr., så kan I søge midler i Bydelspuljen

 

Kriterier

Ansøgningen skal imødekomme mindst 1 af kriterierne
Aktiviteten bidrager til fællesskab på tværs af foreninger, institutioner, grupper af borgere, aldersgrupper m.fl. 
Aktiviteten giver mulighed for at familier mødes 
Aktiviteten giver mulighed for, at beboere i Bolbro mødes på nye måder
Aktiviteten etablerer nye fællesskaber
Aktiviteten udvikler lokalområdet
Aktiviteten bidrager til eller udnytter de grønne områder i Bolbro 
Aktiviteten bidrager til fællesskab omkring musik, kunst eller andre former for kultur

 

Sådan søger du støtte fra Fællesskabspuljen

1. Download Ansøgningsskema
2. Vælg "Vis i mappe" og åbn filen via mappen "Overførelser", så filen åbner i Adobe Acrobat Reader (ikke i browseren).
3. Klik på "Udfyld og underskriv" i menuen til højre.
4. Klik i feltet du vil udfylde og skriv. Gentag for hvert felt.
5. Klik på "Filer" i top-menuen og dernæst på "gem som". Gem filen lokal på din computer.
6. Send den som vedhæftet fil til projektleder Rikke Falgreen Mortensen på rifmo@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen