Spring til indhold

Restaurering af Odense Å ved Dalum Papirfabrik

Odense Kommune forbedrer faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik. Det sker for at sikre en effektiv passage for dyrene og samtidig genskabe nogle mere naturlige forhold i Odense Å og ådal i dette område.

Projektet vil blandt andet skabe gunstige forhold for den tykskallede malermusling, der er en truet art i både Danmark og resten af Europa.

Som en sidegevinst vil projektet også skabe bedre forhold for kanosejlads, da det ikke længere vil være nødvendigt at bære kanoerne forbi opstemningen. Det bliver muligt at sejle i kano på hele strækningen.


Projektet

Projektet går ud på at fjerne det nuværende, kunstige ca. 350 m lange og stejle stryg sammen med stemmeværket.

Den eksisterende bro bevares som et kulturhistorisk spor på det tidligere fabriksområde og skal føre Odense Å sti over vandløbet. Vandløbet oven for stemmeværket går dermed fra at være langsomt flydende med blød, mudret bund til at blive et vandløb med gruset bund, strømhvirvler og langt mere varierede fysiske forhold til gavn for flora og fauna.  

 

 Foto: Jernbanebroen med integreret stemmeværk   Dekorativt billede

 

Status og tidsplan

Restaureringen af Odense Å er gennemført. Det kunstige stryg er fjernet, og åen har fået sit naturlige forløb tilbage. Projektet har bevirket en forventet sandvandring, som betyder, at der jævnligt graves sand op fra sandfanget nedenfor projektområdet. Sandvandringen forventes at aftage i løbet af 2022.

 

For øjeblikket arbejdes der på genopbygning af stemmeværksbroen med SWECO som rådgiver og Jorton som entreprenør.

 

Arbejdet forventes afsluttet i 1. halvår af 2022, hvorefter der er indvielse af det samlede projekt.

By- og Kulturforvaltningen