Dit Bolbro - områdefornyelse

Odense Kommune fik i maj 2017 en godkendelse af programmet for områdefornyelse i Bolbro af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Programmet er udarbejdet i samarbejde med Bolbros borgere og indeholder projekter for 30 millioner kroner, hvoraf de 20 millioner er finansieret af Odense Kommune og de resterende 10 millioner er tildelt af ministeriet. DitBolbro – områdefornyelse kører fra 2017 til 2021.

Bolbro er et typisk arbejderkvarter med mange små arbejderboliger, hvor en stor del af bygningerne ser ud, som da de blev bygget. Denne tidslomme giver Bolbro stor værdi, men den giver også bydelen udfordringer i forhold til områdets ansigt udadtil og muligheden for at tiltrække nye borgere og investeringer.

 

Bolbro får derfor et tiltrængt løft med en områdefornyelse, så Bolbro kan blive en endnu mere attraktiv og levende bydel, som bliver bundet tættere sammen med bymidten.

 

I efteråret 2016 har Odense Kommune i samarbejde med over 200 lokale borgere udarbejdet et program for områdefornyelsen. Programmet er en plan for, hvordan den kommende områdefornyelse forventes udmøntet.

 

Planen er, at der skal ske fornyelse følgende steder

 

1. Cirkuspladsen

2. Middelfartvej - nyt ansigt

3. Fortællepladsen

4. Trærundkørsel, Rømersvej-Bystævnevej

5. Kirke/legeplads ved Roesskovsvej

6. Hauges plads - byens plads

7. Høj puls ved Roesskovsvej

8. Bag Føtex

Derudover vil der være fokus på:

 9. Fællesskab og sundhed

10. Værested/mobile hellesteder

11. Hold Bolbro rent

12. Kulturelle aktiviteter

13. Bygningsfornyelse

 

Kortet viser projekternes placering 1-8 i Bolbro.

Projekterne 9-13 kan finde sted flere steder i Bolbro.

Opdateret 12-01-2018

By- og Kulturforvaltningen