Byudvikling ved Dalum Papirfabrik

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg til papirfabrikken er i høring frem til den 4. januar 2019.

Status - november 2018

Odense Kommune har sendt lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg til selve papirfabrikken i høring frem til den 4. januar 2019.

 

Lokalplanforslaget omfatter ikke arealerne øst for Odense Å. Lokalplanforslag for disse arealer udarbejdes senere og bliver sendt i høring.

 

Spørg ind til papirfabrikken den 14. og 28. november

Vi afholder i den forbindelse to åbent-hus arrangementer, hvor du kan komme forbi til en snak med planlæggerne. Arrangementerne foregår på Dalum Bibliotek den 14. og 28. november 2018 - begge dage kl. 15.30 - 17.30.

 

Den 14. november har du også mulighed for at møde MT Højgaard, som er bygherre.

 

 

Ejerne af papirfabrikken har en hjemmeside, som du kan se her: www.dalumpapirfabrik.dk

 

Historik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen. 

 

En helhedsplan for området blev vedtaget i 2017. Den sætter rammen for den kommende planlægning af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer. 

 
På et velbesøgt dialogmøde den 15. januar 2018, hvor ca. 500 interesserede deltagere mødte op, fortalte Odense Kommune og ejerne af arealerne om planerne for området, og de fremmødte kunne give deres mening til kende. Mødet var et supplement til to informationsmøder, der var blevet afholdt på Dalum Bibliotek i oktober 2017, da flere havde ytret ønske om yderligere dialog om helhedsplanen.

 

Se præsentationen fra mødet

 

 

Byrådets beslutning 

Med udgangspunkt i bemærkningerne fra borgermødet og høringen til ændringer af kommuneplanen har Byrådet sat retningen for den videre plan for området.

 

De grønne arealer bliver større end vist i helhedsplanen. Delområde 3 (se figuren nedenfor) skal gøres til et grønt rekreativt område. Niveauforskellen i dette område skal bevares, og der må ikke bygges mellem åen og skrænten. Nye boliger i delområde 1 skal tilgås via Zachariasvænget, der skal udformes, så der bliver bedre forhold. Trafikken skal i byggeperioden afvikles via Dalumvej. Se mere i referatet fra byrådsmødet den 30. maj 2018

Oversigtsplan området ved Dalum Papirfabrik

 

Opdateret 10-12-2018

By- og Kulturforvaltningen