Dialogmøde om Dalum Papirfabrik

Mandag den 15. januar 2018 deltog ca. 500 odenseanere i dialogmøde om byomdannelsen af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer.

 

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen. 

 

En helhedsplan for området blev vedtaget i 2017 og sætter rammen for den kommende planlægning af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer.

 

På et velbesøgt dialogmøde den 15. januar fortalte Odense Kommune og ejerne af arealerne om planerne for området, og de fremmødte kunne give deres mening til kende.

 

Mødet var et supplement til to informationsmøder, der blev afholdt på Dalum Bibliotek i oktober 2017, da flere beboere har ytret ønske om yderligere dialog om helhedsplanen.

 

Se præsentationen fra mødet.

 

Den videre proces

Medarbejdere i By og Kulturforvaltningen samler nu op på alle høringssvar fra den forudgående høring, og de bemærkninger, der kom ind på dialogmødet.

 

Undervejs kan der være brug for sparring med henblik på den videre vurdering af problemstillinger og mulige løsninger. Forvaltningen vil i den forbindelse inddrage relevante parter – det kan f.eks. være skole, institutioner og de personer, der allerede har kommet med høringssvar/bemærkninger.

Opdateret 17-01-2018

By- og Kulturforvaltningen