Spring til indhold

Planstrategi 2015

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby.

Odense er under transformation fra stor dansk by til dansk storby: Over de kommende år investeres der ca. 40 mia. kroner i strategisk byudvikling, og kranerne tårner allerede over byen fra nord til syd. Det spor er fastholdt i Planstrategi 2015, hvor det konkretiseres hvilken storby Odense skal blive til.

Planstrategien er byrådets vision og strategi for, hvilken storby Odense skal udvikle sig til. Vores mål er, at skabe en tæt, levende, mangfoldig og oplevelsesrig storby i vækst. Planstrategien indeholder flg. temaer:
  • En levende storby med stærke fællesskaber 
  • En konkurrencedygtig storby
  • En tæt storby bygget på kvalitet
  • Danmarks grønneste storby
  • En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet 

Planstrategien 2015 kan læses her

  

Planstrategien har været i offentlig høring fra den 20. april til den 15. juni 2015. Høringssvar har kunnet afgives på www.odense.dk/hoering, hvor man ligeledes frem til den 15. juni 2015 har kunne komme med kommentarer, ændringsforslag og ideér til Planstrategi 2015. 


Planstrategi 2015 er ledsaget af en forudsætningsredegørelse, der belyser en række baggrundsfakta. Bemærk, at redegørelsen er en stor fil.
 

Forudsætningsredegørelsen kan læses her

 

 

Forhøring af Kommuneplan 2016-2028

Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen.

Hovedemnet for denne kommuneplanrevision er ’kvalitet i byfortætningen’. Kommuneplanen skal sikre, at Odense bliver en tættere og visse steder højere storby samtidig med, at Odense bevarer sit særkende. Det handler om at skabe den gode, grønne storby med spændende byrum og attraktive boliger. Eventuel byudvikling inden for ca. 400 m omkring letbanestationerne, ved Dalumvej, City Campus og Odense indre Havn vil blive vurderet i forhold til disponering af byggemuligheder, infrastruktur og friarealer.

 

Opdateret 25-03-2019

Borgmesterforvaltningen