Spring til indhold

Planstrategi 2011

Odense - fra stor dansk by til dansk storby.

Odense byråd vedtog den 26. oktober 2011 Planstrategi 2011. Planstrategien var i 2011 Odense byråds vision for fremtidens Odense, og havde særligt fokus på tre indsatsområder:
  • Vækst og Innovation
  • Livskvalitet
  • Bæredygtig Storby

Målet med strategien var at skabe en bedre by for borgerne.


Byrådet  fastholdt at Kommuneplan 2013-25 skulle revideres inden for emnerne erhvervsudlæg, detailhandel, samt revision af kommuneplanrammerne.

Læs planstrategien her

Planstrategi 2011 er ledsaget af en forudsætningsredegørelse, der belyser en række baggrundsfakta.

I forbindelse med planstrategiens offentlige fremlæggelse fra den 11. april til den 6. juni 2011 indkom der en række bemærkninger. Se de indkomne bemærkninger her.


Borgmesterforvaltningen