Spring til indhold

Planstrategi 2011

Odense - fra stor dansk by til dansk storby.

Odense byråd vedtog den 26. oktober 2011 Planstrategi 2011. Planstrategien er Odense byråds vision for fremtidens Odense, har haft særlig fokus på tre indsatsområder:
  • Vækst og Innovation
  • Livskvalitet
  • Bæredygtig Storby
Målet er at skabe en bedre by for borgerne.


Byrådet har fastholdt at Kommuneplan 2013-25 skal revideres inden for emnerne erhvervsudlæg, detailhandel, samt revision af kommuneplanrammerne.

Læs planstrategien her

Planstrategi 2011 er ledsaget af en forudsætningsredegørelse, der belyser en række baggrundsfakta. Du kan se forudsætningsredegørelsen herunder. Bemærk, at redegørelsen er en stor fil. Du kan derfor vælge at downloade den samlede fil, eller de enkelte afsnit:

Forudsætningsredegørelse samlet
Indledning og politiske mål og visioner
Planlægning siden sidst
Lokal Agenda 21 og Idekonkurrence for Odenses gymnasieelever
Samfundsudvikling og globale udviklingstendenser i Odense- del 1
Samfundsudvikling og globale udviklingstendenser i Odense - del 2

I forbindelse med planstrategiens offentlige fremlæggelse fra den 11. april til den 6. juni 2011 indkom der en række bemærkninger. Se de indkomne bemærkninger her.

Opdateret 25-03-2019

Borgmesterforvaltningen