Spring til indhold

Søg tilskud til dit Oplev Odense projekt

Vil du gerne være med til at vise din by frem for byens gæster i 2022 og 2023, så søg Oplev Odense Puljen til dit projekt.

Oplev Odense
Foto: Malthe B. K. Merrild og Rasmus Krone Andersen

Åbningen af det nye H.C. Andersens Hus er en unik mulighed for at vise Odense frem for de mange nye besøgende. Så hvad ville du vise frem, hvis du var vært? Hvordan ville du give dine gæster et indblik i den særlige odenseanske livsstil? Hvad er særligt ved Odense for dig?

Hvis du og din kulturinstitution/forening/netværk har en god ide til et projekt, som viser Odense frem, som er inddragende og som foregår i turistsæsonen, så kan du nu søge Oplev Odense Puljen.

 

Hvad kan der søges om tilskud til?

Det overordnede formål med Oplev Odense Puljen er, at yde tilskud til projekter, der skaber mulighed for at byens besøgende møder lokale borgere og oplever den autentiske odenseanske kultur og levevis – morgen, middag og aften i turistsæsonerne.

Aktiviteten skal inddrage odenseanerne og skabe mulighed for at byens besøgende kan deltage. Aktiviteten kan både foregå udendørs og indendørs, men det er et vilkår for alle aktiviteter, at de er synlige både før og under afholdelse, så det er nemt at være med enten som publikum eller deltager.

Kulturaktiviteten skal afholdes i indeværende år, foregå inden for Odense Kommunes grænser og have offentlig adgang. Der kan enten være gratis adgang eller opkræves entré.

Hvem kan søge tilskud til Oplev Odense projekter?

Institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om tilskud. Institutioner, der allerede modtager offentlige tilskud, skal redegøre for, hvordan aktiviteten rækker udover den ordinære drift.

Hvordan søger man Oplev Odense Puljen?

Send en ansøgning i vores webformular og husk at vedhæfte et budget. Du kan derudover vedhæfte fotos, tegninger, video, lyd, tekst, tal, powerpoints eller hvad du helst vil bruge til at formidle dit projekt.

Hvis du har brug for sparring på dit projekt, inden du ansøger, er du velkommen til at besøge os i Kulturkontakten. Se Kulturkontaktens åbningstider på www.facebook.com/kulturkontakten 

Ansøgninger behandles hver uge (uden for ferier), og du får derefter svar inden for 14 dage. Det anbefales, at du ansøger om tilskud minimum fire uger før, arrangementet finder sted.

Læs mere om Kulturkontakten

Hvordan vurderes ansøgningen, og hvad lægges der vægt på?

Alle ansøgninger vurderes ud fra puljens kriterier:

 • Aktiviteten skal foregå inden for perioden juni 2022 til og med december 2023 og afholdes i de store ferieperioder samt i weekenderne op til jul. Vær opmærksom på, at ansøgninger til projekter med afholdelse i 2023 først vil blive behandlet fra 1. januar 2023.
 • Aktiviteten skal inddrage odenseanerne og de besøgende – og derved give mulighed for kontakt mellem lokale og tilrejsende.
 • Aktiviteten skal være synlig ved enten at foregå udendørs og/eller markedsføres synligt på gadeplan.
 • Aktiviteten skal markedsføres overfor byens besøgende.

I prioriteringen af puljens midler bliver der desuden lagt vægt på:

 • I hvilken grad ansøger kan påvise medfinansiering ved fx entréindtægter, samarbejdspartnere, sponsorater og tilskud fra andre puljer og fonde.
 • I hvilken grad ansøger kan sandsynliggøre, at projektet er realiserbart
 • I hvilken grad aktiviteten vurderes at være attraktiv og tilgængelig for odenseanerne og byens besøgende.

Disse formål giver der ikke støtte til:

 • aktiviteter, der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen
 • udgivelser af bøger, kataloger, app's, hjemmesider og lignende
 • indspilning af plader, cd'er, videofilm, 3D-animation og lignende
 • undervisnings-, møde- og foredragsvirksomhed
 • drifts- og etableringsudgifter
 • aktiviteter, der er omfattet af drifts-, aktivitets- eller operatøraftale mellem sted/arrangør og Odense Kommune
 • aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning
 • egentlige kommercielle aktiviteter
 • religiøse eller politiske arrangementer

Er du i tvivl om, hvorvidt din aktivitet falder inden for puljens formål, er du velkommen til at spørge på mail stoettetilkulturen@odense.dk eller møde personligt op i Kulturkontaktens åbningstid.

Når du har ansøgt

Du får svar på din ansøgning senest 14 dage efter, du har indsendt den. Svaret på ansøgningen bliver sendt til email-adressen, der er oplyst i ansøgningen, og med Digital Post til den konto, som er tilknyttet det CVR-nummer/CPR-nummer, som er oplyst på ansøgningen.

Læs hvordan du opretter Digital Post til din forening/virksomhed.

Har I fået en bevilling, fremgår beløb og vilkår af bevillingsskrivelsen.

Hvis der sker større ændringer i projektet i forhold til det oplyste i ansøgningen, skal det straks meddeles Odense Kommune, Kultursekretariatet. Det kan fx dreje sig om omfanget, indholdet eller tidspunktet for publikumsoplevelsen. Vurderes det, at der er tale om væsentlige ændringer, forbeholder vi os retten til at regulere det bevilgede beløb.

Alle, der får bevilget tilskud fra Oplev Odense Puljen, skal oprette arrangementet på Facebook og desuden benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen.

Udbetaling af tilskud

Tilskud kan udbetales forud for arrangementet. 

Tilskud udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR-nummer, som ansøger har oplyst.

Ansøgeren er selv forpligtet til at sikre, at tilskuddet udbetales i indeværende regnskabsår. For at tilskuddet kan udbetales, skal ansøgeren kontakte Odense Kommune, Kultursekretariatet senest 15. december. Sker dette ikke, bortfalder tilskuddet.

 

Krav til afrapportering

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal der afrapporteres for tilskuddets anvendelse til Odense Kommune. I afrapporteringen skal vi se, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt. Desuden ønsker vi at læse om de erfaringer, I har gjort jer, og om projektet har levet op til jeres forventninger.

Afrapporteringen skal indsendes gennem puljens digitale formular til afrapportering. I vil bl.a. blive bedt op at oplyse samlet publikumstal, regnskabssum og link til Facebook-begivenhed samt vedhæfte et foto.

Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du udfylder formularen.

 

By- og Kulturforvaltningen