Spring til indhold

Puljen til kunst og kultur i Den åbne skole

Søg tilskud eller medfinansiering til kunst- og kulturprojekter i odenseanske skoler.

Kontaktinformation
24 63 75 23

Kultursekretariatet

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kultursekretariatet

Email

kultur@odense.dk

OBS: Puljen er opbrugt.

---------

Odense Kommune har afsat 300.000 kr. til, at børn og unge igennem den åbne skole får indblik og erfaring i kunstneriske processer.

Der kan søges om max. 40.000 kr. til hvert projekt/forløb.

 

Hvem kan søge?

 • Skoler
 • Professionelle kunstnere
 • Kulturaktører
 • Kulturinstitutioner

Ansøgere, som ikke tidligere har arbejdet med forløb til Den Åbne Skole, vil blive prioriteret.

Ansøgningsfrist

Puljen er åben for ansøgninger, indtil puljens midler er opbrugt. Alt afhængig af ansøgninger, kan der dog uvarslet blive fastsat en ansøgningsfrist.

 

Puljen har to formål:

Enten:

1. At bidrage til finansiering af kunstneriske forløb og arrangementer med billedkunstnere, forfattere, illustratorer og filmformidlere på skoler i Odense Kommune, og mere specifikt:

Ansøgningerne skal leve op til statens kriterier og målrettes projekter for den åbne skole. Tilskuddet fra Odense Kommune reguleres, såfremt ansøger ikke opnår fuld bevilling fra staten.

 

Du kan læse kriterierne for statens puljer her:

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Huskunstnerordningen

Formidling af film for børn og unge


Eller:

2. At støtte ansøgere, hvoraf minimum den ene part ikke tidligere har arbejdet med forløb til den åbne skole. I dette tilfælde har puljen følgende kriterier:

 • Der skal være indgået samarbejdsaftale med en eller flere skoler i Odense Kommune (Skabelon til samarbejdsaftale).
  Hvis du/I har en idé til et tilbud, men mangler aftale med en skole, samt inspiration til hvordan I får fat i en skole, er I velkomne til at kontakte Børne- og ungekulturkoordinator Nana Lacor i god tid inden afsendelse af ansøgning.
 • Der skal være kvalitet i tilbuddet, så eleverne motiveres til at deltage i og øge deres kendskab til kunst og kultur.
 • Der kan blandt andet søges tilskud til aflønning af kunstnere, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt omkostninger til nødvendige undervisningsrekvisitter/materialer.
 • Der kan søges til aftaler over flere år.
 • Der kan søges midler til koordinering, dog maksimalt 10% af det samlede ansøgte beløb.
 • Der kan søges tilskud til udviklingsprojekter, der inspirerer andre til arbejdet med kunst og kultur i Den åbne skole.
 • Aktører, der ikke i forvejen er omfattet af en fast tilskudsaftale med Odense Kommune, hvori aktiviteter til børn og unge indgår, vil blive prioriteret.

Medfinansiering

Odense Kommune prioriterer at støtte projekter, der også kan påvise medfinansiering fra andre end Odense Kommune i et større omfang.

Kommunens Børne- & ungekulturkoordinator kan give dig vejledning til at søge lokale og nationale puljer, fonde og legater samt sponsorater og donationer fra private erhvervsdrivende. 

Læs mere om fundraising til kultur.

Når vi har modtaget din ansøgning

Når ansøgningen er indsendt gennem puljens elektroniske formular, vil du modtage en kvittering på mail med bekræftelse på modtagelsen og alle de indtastede informationer i ansøgningen.

Svaret på ansøgningen bliver sendt til e-mail-adressen, der er oplyst i ansøgningen, og med Digital Post til den konto, som er tilknyttet det CVR-nummer/CPR-nummer, som er oplyst på ansøgningen.

Læs hvordan du opretter Digital Post til din forening/virksomhed.

Har I fået en bevilling, fremgår beløb og vilkår af bevillingsskrivelsen.

 

Udbetaling af tilskud

Tilskud gives som kontant tilskud under forudsætning af, at de øvrige forventede midler til projektet/forløbet bliver realiseret. Kontant tilskud kan udbetales forud for projektets afholdelse.

 

Nyttige links:

Budget og regnskabsskabelon til puljen (Excel)

Udkast til samarbejdsaftale mellem skole og kulturudbyder (Word)

Oversigt med alle skoler i Odense Kommune

Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler (Forskningsrapport - Kulturens Laboratorium)

Inspirationskatalog til kunst- og kulturforløb med skoler (Kulturens Laboratorium)

By- og Kulturforvaltningen