Børneteaterrefusion og teater for skoler

Den tidligere ordning til børneteaterrefusion er ændret, så midlerne nu prioriteres til skolebørn via Teater i Skolen og tilskud til billetter på Odense Teater.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

24 63 75 23

Kultursekretariatet

Mail: kultur@odense.dk

Digital post

Kultursekretariatet

Puljen, der tidligere blev brugt til refusion af børneteaterbilletter, hvor offentlige institutioner som f.eks. daginstitutioner og skoler kunne få dækket 50% af udgiften til børneteater og opsøgende teater, er fra januar 2016 omlagt.

 

Dette sker på baggrund af et ønske om i højere grad at sikre børns møde med teatret.
 

Fremadrettet går midlerne til en fokuseret indsats mod de odenseanske skolebørns møde med teatret dels gennem ordningen "Teater i Skolen" og dels via en ny ordning, hvor skoler kan søge om tilskud til billetter hos Odense Teater.

 

 

Teater i Skolen

Teater i Skolen er et gratis tilbud til byens skoler om at give eleverne lige muligheder for at opleve tre teaterforestillinger i løbet af deres skolegang, nemlig i 1., 4. og 8. klasse.

 

Information om Teater i Skolen sendes direkte til skolerne.

 

 

Tilskud til billetter hos Odense Teater

Ordningen henvender sig til skoler i Odense Kommune.

Formålet med den nye ordning, der administreres af Odense Teater, er ligeledes at sikre byens børn og unge lige muligheder for at opleve byens smukke landsdelsteater, i løbet af deres skolegang.

 

Odense Teater udbyder billetter til nedsat pris for skoleklasser, så billetprisen minder om de tidligere refusionspriser.


Se retningslinjer for billetrefusion på Odense Teaters hjemmeside.

 

 

Spørgsmål til de to ordningen kan rettes til Børne- og ungekulturkonsulent, Nana Maria Lacor på nml@odense.dk eller direkte tlf. 65 51 28 13.

Opdateret 18-04-2018

By- og Kulturforvaltningen