Spring til indhold

Ansøg om 3-årigt aktivitetstilskud

Frist for ansøgning om en 3-årig aktivitetsaftale er den 15. april 2019 kl. 23.59

Kontaktinformation

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

stoettetilkulturen@odense.dk

Du skal være opmærksom på, at det kun er muligt at uploade filer, der tilsammen fylder 50 Mb. Derfor skal du så vidt muligt begrænse din dokumentation til det mest nødvendige.

Du skal oplyse om følgende:

1. Navn og CVR-nr. på ansøger

2. Kontaktperson (navn, mail, telefonnummer)

3. Kort projektbeskrivelse (maks. 1000 anslag)

4. Uddybende projektbeskrivelse (Vedhæft pdf-fil, maks. 5 sider)

5. Det ansøgte beløb

6. Budget med forventede indtægter, udgifter og egenfinansiering (herunder egne og samarbejdspartneres bidrag). Der skal være et samlet budget for alle tre år samt et særskilt budget for 2019. (Vedhæft fil – nedenstående budgetskabelon skal benyttes)

Hent budgetskabelon

7. Udkast til tidsplan for alle tre år. Tidsplanen skal være detaljeret, realistisk og med tydelig angivelse af offentligt tilgængelige aktiviteter. (Vedhæft pdf-fil)

8. Oversigt over de tilskud fra statslige puljer og private fonde som ansøger og bekræftede samarbejdspartnere har modtaget inden for de seneste 2 år. (Vedhæft fil)

9. Underskrevet partnerskabsaftale, såfremt der søges som partnerskab eller sammenslutning. Det skal fremgå af aftalen, hvilke overordnede opgaver, der varetages af hvilke parter, samt hvem der er ansøgers kontaktperson for Odense Kommune. Derudover skal det fremgå, hvem der får ansvaret for at modtage og administrere det kommunale tilskud. (Vedhæft fil)

10. Kunst/kulturfagligt CV for ansøger med relevante oplysninger for projektansøger og nøglepersoner med oversigt over afholdte projekter, som ansøger har været ansvarlig for inden for de seneste 2 år.

11. Du kan desuden (dette er ikke et krav) også medsende fotos, levende billeder, eller lyd. (maks. 3 filer). Filerne skal være beskrevet (maks. 100 anslag).


Har du spørgsmål i forhold til ansøgningsprocessen eller ansøgningsskemaet er du velkommen til at skrive til stoettetilkulturen@odense.dk.

Opdateret 08-11-2019

By- og Kulturforvaltningen