Spring til indhold

Generationsmøder mellem kommunale institutioner

Har du en god idé til aktiviteter, der kan fremme generationsmøder mellem kommunale institutioner? Så læs mere om, hvordan du kan få tilskud herunder.

Formålet er at fremme, at kommunale institutioner indgår i et samarbejde om aktiviteter, der skaber relationer på tværs af børn/unge og ældre.  

Har du en god idé til generationsfremmende initiativer i et samarbejde mellem kommunale institutioner, kan du byde ind på at få del i de afsatte midler. 

 

Der kan søges op til 25.000 kr. pr. ansøgning. Midlerne bevilliges som et engangsbeløb og skal anvendes i 2019, men virkningen må gerne række mange år frem. 

 

Frist for indsendelse af idébeskrivelse

Frist for indsendelse af idébeskrivelse er den 25. august 2019. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet i henhold til gældende kriterier.

Klik her for at åbne og udfylde idébeskrivelsen

 

Kriterier

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner i Odense Kommune. Ansøger skal ved ansøgning oplyse afdelingsnr. og EAN nr.

Hvad kan du søge midler til?

Du kan søge midler til initiativer, der skaber møder og aktiviteter på tværs af generationer i et samarbejde mellem kommunale institutioner. Du har også mulighed for at søge midler til andre initiativer, men der lægges vægt på følgende politisk prioriterede initiativer:

  • Venskaber mellem skoler og plejehjem
  • Venskaber mellem dagpleje/børnehaver og plejehjem

Eksempler på initiativer, du kan søge midler til:

  • Aktiviteter og rammer for det konkrete initiativ. Bevilling til lønudgifter gives udelukkende til udvikling og forankring af initiativer.
  • Nye initiativer eller udviklingstiltag i forhold til eksisterende aktiviteter.
  • Lokalt forankrede initiativer målrettet borgere i Odense Kommune.
  • Initiativer, der kommer flere borgere i gavn.
  • Initiativer, som kommunale institutioner indgår i et samarbejde omkring.

Bevillig og administration

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilliger og administrerer midlerne. 

Opfølgning 

I starten af 2020 udsender Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen et kort skema til brug for opsamling på de enkelte initiativer. Der indhentes herunder et regnskab.   

 

Opdateret 29-05-2019

Børn- og Ungeforvaltningen