Generationsmøder mellem kommunale institutioner

Har du en god idé til aktiviteter, der kan fremme generationsmøder mellem kommunale institutioner? Så læs mere om, hvordan du kan få tilskud herunder.

Formålet er at fremme, at kommunale institutioner indgår i et samarbejde om aktiviteter, der skaber relationer på tværs af børn/unge og ældre.  

Har du en god idé til generationsfremmende initiativer i et samarbejde mellem kommunale institutioner, kan du byde ind på at få del i de afsatte midler. 

Midlerne bevilliges som et engangsbeløb og skal anvendes i 2019, men virkningen må gerne række mange år frem. 

 

Frist for indsendelse af idébeskrivelse

Frist for indsendelse af idébeskrivelse er den 17. marts 2019. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet i henhold til gældende kriterier.

 

Du skal beskrive din idé ved brug af ansøgningsskemaet, som du herefter skal indsende på mail til aehffrivillighed@odense.dk. Har du spørgsmål eller ønsker du sparring på din idé, er du meget velkommen til at henvende dig via samme mailadresse.


N.B. Vi er opmærksomme på at ansøgningsskemaet i nogle tilfælde laver fejl. Oplever I fejl i ansøgningsskemaet er I velkomne til at skrive en ansøgningen i en "almindelig mail", hvor I blot tager udgangspunkt i overskrifterne i ansøgningsskemaet.  

 

Klik her for at hente ansøgningsskema til idébeskrivelse

 

 

Kriterier

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner i Odense Kommune. Ansøger skal ved ansøgning oplyse afdelingsnr. og EAN nr.

Hvad kan du søge midler til?

Du kan søge midler til initiativer, der skaber møder og aktiviteter på tværs af generationer i et samarbejde mellem kommunale institutioner. Du har også mulighed for at søge midler til andre initiativer, men der lægges vægt på følgende politisk prioriterede initiativer:

  • Venskaber mellem skoler og plejehjem
  • Venskaber mellem dagpleje/børnehaver og plejehjem

Eksempler på initiativer, du kan søge midler til:

  • Aktiviteter og rammer for det konkrete initiativ. Bevilling til lønudgifter gives udelukkende til udvikling og forankring af initiativer.
  • Nye initiativer eller udviklingstiltag i forhold til eksisterende aktiviteter.
  • Lokalt forankrede initiativer målrettet borgere i Odense Kommune.
  • Initiativer, der kommer flere borgere i gavn.
  • Initiativer, som kommunale institutioner indgår i et samarbejde omkring.

Bevillig og administration

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilliger og administrerer midlerne. 

Opfølgning 

I starten af 2020 udsender Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen et kort skema til brug for opsamling på de enkelte initiativer. Der indhentes herunder et regnskab.   

 

Opdateret 06-03-2019

Børn- og Ungeforvaltningen