Spring til indhold

Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder

Har du en god idé til aktiviteter, der kan fremme generationsmøder med familien som omdrejningspunkt? Så læs mere om, hvordan du kan få tilskud herunder.

Formålet med puljen er at fremme generationsmøder i familier og netværk omkring familier på tværs af generationer.  

I mange familier er det naturligt, at man hjælper hinanden generationerne imellem. Men ikke alle familier har mulighed for det. Nogle sociale foreninger har allerede fokus på, at frivillige ældre kan hjælpe de familier, der mangler rollemodeller eller praktisk hjælp. 

Har du en god idé til at fremme generationsmøder i familier eller netværk omkring familier på tværs af generationer, kan du byde ind på at få del i de afsatte midler. 

Der kan søges op til 25.000 kr. pr. ansøgning. Midlerne bevilliges som et engangsbeløb og skal anvendes i 2019, men virkningen må gerne række mange år frem.
 

Frist for indsendelse af idébeskrivelse

Frist for indsendelse af idébeskrivelse er den 25. august 2019. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet i henhold til gældende kriterier.

Klik her for at åbne og udfylde idébeskrivelsen

  

 

Kriterier

 

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer og grupper af borgere i Odense Kommune. For at kunne få udbetalt midlerne skal ansøger skal have et CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto.

Hvad kan du søge midler til?

Der kan søges midler til initiativer, der fremmer generationsmøder i familier og netværk omkring familier på tværs af generationer. 

Der lægges vægt på følgende politisk prioriterede initiativer, men med mulighed for at søge midler til andre initiativer, der fremmer generationsmøder i familier og netværk omkring familier på tværs af generationer: 

  • Pressede småbørnsfamilier får hjælp af ressourcestærke ældre
  • Familier med handicappede får hjælp af ressourcestærke ældre
  • Opstart af familienetværk
  • ”Børnebørn” og ”bedsteforældre” finder hinanden

Eksempler på initiativer, du kan søge midler til:

  • Aktiviteter og rammer for det konkrete initiativ. Bevilling til lønudgifter gives udelukkende til udvikling og forankring af initiativer
  • Nye initiativer eller udviklingstiltag i forhold til eksisterende aktiviteter
  • Lokalt forankrede initiativer målrettet borgere i Odense Kommune
  • Aktiviteter, der rækker uden for egen familie og, som kommer flere borgere til gavn

Bevilling og administration

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilliger og administrerer puljemidlerne.

Opfølgning

I starten af 2020 udsender Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen et kort skema til brug for opsamling på de enkelte initiativer. Der indhentes herunder et regnskab.   

Opdateret 29-05-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen