Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge

Har du en god idé til aktiviteter, der kan fremme ældres fortælling til børn og unge? Så læs mere om, hvordan du kan få tilskud herunder.

Formålet er at fremme generationsmøder, hvor ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge er omdrejningspunktet.

Der opstår et særligt nærvær, når viden gives videre fra mennesker, der har oplevet og erfaret forskellige livsforhold på egen krop. Med blandt andet livsfortælling og erfaring som omdrejningspunkt, kan fællesskaber på tværs af generationer få en større betydning. 

Har du en god idé til at fremme ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge, kan du byde ind og få del i de afsatte midler. 

Midlerne bevilliges som et engangsbeløb og skal anvendes i 2019, men virkningen må gerne række mange år frem. 

 

Frist for indsendelse af idébeskrivelse

Frist for indsendelse af idébeskrivelse er den 17. marts 2019. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet i henhold til gældende kriterier.

 

Du skal beskrive din idé ved brug af ansøgningsskemaet, som du herefter skal indsende på mail til aehffrivillighed@odense.dk. Har du spørgsmål eller ønsker du sparring på din idé, er du meget velkommen til at henvende dig via samme mailadresse.

 

N.B. Vi er opmærksomme på at ansøgningsskemaet i nogle tilfælde laver fejl. Oplever I fejl i ansøgningsskemaet er I velkomne til at skrive en ansøgningen i en "almindelig mail", hvor I blot tager udgangspunkt i overskrifterne i ansøgningsskemaet. 

Klik her for at hente ansøgningsskema til idébeskrivelse
   

Kriterier

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, grupper af borgere, kommunale og selvejende institutioner i Odense Kommune. Kommunale og selvejende institutioner skal ansøge i samarbejde med en eller flere lokale aktører. Ansøger skal have et CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto. Kommunale institutioner skal i stedet oplyse afdelingsnr. og EAN nr. i ansøgningen.

Hvad kan du søge midler til?

Der kan søges midler til initiativer, der skaber generationsmøder gennem ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge.  

Der lægges vægt på følgende politisk prioriterede initiativer, men med mulighed for at søge midler til andre initiativer, der fremmer generationsmøder, hvor ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring er omdrejningspunktet: 

  • Fortællerstole
  • Ældre læser op i daginstitutioner
  • Fortællercafé
  • Fortællinger om ”det gamle Odense”


Eksempler på initiativer, du kan søge midler til:

  • Aktiviteter og rammer for det konkrete initiativ. Bevilling til lønudgifter gives udelukkende til udvikling og forankring af initiativer.
  • Nye initiativer eller udviklingstiltag i forhold til eksisterende aktiviteter.
  • Lokalt forankrede initiativer målrettet borgere i Odense Kommune.
  • Initiativer, der kommer flere borgere i gavn.

 

Der lægges derudover vægt på initiativer, hvor aktører går sammen omkring aktiviteter i lokalområdet eller i byen.

Bevillig og administration

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilliger og administrerer midlerne. 

Opfølgning 

I starten af 2020 udsender Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen et kort skema til brug for opsamling på de enkelte initiativer. Der indhentes herunder et regnskab.   

 

Opdateret 06-03-2019

Børn- og Ungeforvaltningen