Spring til indhold

Tilskud til generationsmøder

Generationspagten skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019

Odense skal have et stærkt og levende byfællesskab på tværs af generationer. Generationspagten skal gøre det nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alderskel, herunder relationer uden for egen familie. Derfor er sigtet, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper. 

Puljer i Generationspagten 2019

Der er nu ca. 350.000 kr. i puljen, og der åbnes derfor for en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges op til 25.000 kr. pr. ansøgning. Puljerne henvender sig hver især til forskellige ansøgere, blandt grupper af borgere, foreninger, organisationer og kommunale og selvejende institutioner i Odense. Mindst 50 % af puljens samlede størrelse skal gå til initiativer, som gennemføres af civilsamfundets aktører, herunder grupper af borgere, foreninger organisationer og selvejende institutioner i Odense m.fl. 

Har du en god idé til, hvordan man kan skabe generationsmøder i et samarbejde mellem kommunale institutioner, i lokalområdet, via ældres fortælling eller med familien som omdrejningspunkt? Så har du nu mulighed for at søge tilskud:

Søg tilskud til aktiviteter, der fremmer generationsmøder i et samarbejde mellem kommunale institutioner

Søg tilskud til aktiviteter, der kan fremme generationsmøder i lokalområdet

Søg tilskud til aktiviteter, der kan fremme ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge

Søg tilskud til aktiviteter, der kan fremme generationsmøder med familien som omdrejningspunkt

Der er ikke længere åbent for ansøgninger til Generationspagtpuljen 2019.

 

Spørgsmål? 

Kontakt Anne Grete Pilgaard på 30 94 27 58 eller aehffrivillighed@odense.dk.  

 

Opdateret 03-09-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen