Spring til indhold

Tilskud til generationsmøder

Generationspagten skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

OBS: Der er ikke længere åbent for ansøgninger til Generationspagtpuljen 2019.

Generationspagten var en del af budgetforliget for 2018, hvor der blev afsat i alt 4,0 mio. kr. til ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019.

 

I 2019 udmøntede Generationspagten sig i en forårspulje og en efterårspulje. I begyndelsen af 2020 udsender Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen et kort skema til brug for opsamling på de enkelte initiativer. Der indhentes herunder et regnskab. 

 

Spørgsmål? 

Kontakt Anne Grete Pilgaard på 30 94 27 58 eller aehffrivillighed@odense.dk.  

 

Ældre- og Handicapforvaltningen