Tilskud til generationsmøder

OBS: FRISTEN FOR ANSØGNING TIL PULJEN FOR GENERATIONSPAGTEN 2018 ER UDLØBET.

Generationspagten skal medvirke til at styrke relationer og
netværk, på tværs af generationer i Odense.

OBS! FRISTEN FOR ANSØGNING TIL PULJEN FOR GENERATIONSPAGTEN 2018 ER UDLØBET


Processen for udmøntning af Generationspagten 2019 er under afklaring og meldes ud i starten af 2019.


 

 

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019

 

Odense skal have et stærkt og levende byfællesskab på tværs af generationer.


Generationspagten skal gøre det nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alderskel, herunder relationer uden for egen familie.

Derfor er sigtet, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper.

 

 

Opdateret 26-11-2018

Ældre- og Handicapforvaltningen