Spring til indhold

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Læs mere om hvordan Odense Kommune vurderer jeres ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

 

Ansøgninger til Hovedpuljen, Udviklingspuljen og de mundtlige ansøgninger bliver vurderet ud fra samme retningslinjer, som er politisk vedtagne. Læs Odense Kommunes retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

 

Vurderingsparametre

Ved prioritering af midlerne og vurderingen af den enkelte ansøgning bliver der lagt vægt på, i hvilken grad:

  • At det frivillige arbejde er det bærende element i jeres indsatser og aktiviteter.
  • Det er lokalt forankret i Odense
  • Det kommer odenseanere til gavn
  • Der er balance mellem omfanget og værdien af jeres frivillige indsats og det ansøgte beløb
  • I har eller søger andre finansieringskilder end Odense Kommune. Fx andre puljer og fonde, sponsorater samt medlems- og deltagerbidrag.
  • I har et tilskudsbehov ift. jeres samlede økonomiske situation
  • Der er et samspil mellem jeres frivillige sociale arbejde og Odense Kommunes indsatser for at hjælpe byens udsatte og sårbare målgrupper. Det kommer fx til udtryk gennem et konstruktivt samarbejde med Odense Kommune eller potentialet for et samarbejde. Eller ved at jeres frivillige arbejde supplerer den indsats Odense Kommune yder.
  • I samarbejder med flere foreninger, når det giver god mening og kan skabe synergieffekt. Fx når I har samme målgrupper, formål eller aktiviteter. Når I går flere sammen om en ansøgning, kan det være med til at reducere de samlede udgifter.

Odense Kommune ønsker at understøtte FN’s verdensmål. Derfor vægter Odense Kommune det positivt, hvis I i jeres frivillig sociale arbejde arbejder med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

 

Mangfoldighed i den frivillige sociale sektor

Odense Kommune prioriterer en mangfoldig modtagerkreds. Dvs. at uddele midlerne så pengene kommer mange forskellige foreninger og socialt udsatte og sårbare målgrupper til gavn.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen