Spring til indhold

Målgrupper og ansøgerkreds

Puljen for frivilligt socialt arbejde er målrettet Odense-borgere, der er socialt udsatte eller i sårbare livssituationer. 

Målgrupper

Odense Kommune støtter frivillige sociale indsatser og aktiviteter, som gør en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper i Odense.  for målgrupperne er, at deres livssituation kan forhindre dem i at deltage i hverdagslivet på almindelige vilkår.

Jeres frivillige sociale arbejde i Odense bør derfor hjælpe en eller flere af følgende målgrupper

  • Børn og unge med særlige behov eller i en udsat position
  • Ældre, som er i en udsat position
  • Misbrugere - nuværende og tidligere misbrugere
  • Mennesker med kronisk sygdom
  • Mennesker med handicap eller sindslidelser 
  • Mennesker ramt af ensomhed
  • Etniske minoriteter i en udsat position.
  • Ofre for vold, og seksuelle overgreb
  • Mennesker i krise 
  • Pårørende til ovenstående målgrupper

Det er også muligt at søge om tilskud til tidligt forebyggende indsatser til målgrupper, som er i særlig risiko for at blive en del af ovenstående målgrupper. 

 

Frivilligt forebyggende aktiviteter for ældre?

Odense Kommunes §79-midler går til generelle frivillige tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til personer fra 65 år og op.

Læs mere om Odense Kommunes §79-midler.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen