Spring til indhold

2011

Oversigt over tildeling af paragraf 18-midler for 2011

Oversigt over tildeling af § 18 midler for 2011

050112

Forening/organisation

Søger i 2011 om kr.

Tildeling 2010 kr.

Tildeling 2011 kr.

ASF Dansk Folkehjælp    

98.000

60.000

80.000

Aktivitetshuset Virkedal

58.000

30.000

45.000

Projekt Demens Dag

150.000 

35.000

35.000

Ældrecentret Huset

63.000

20.000

30.000

Ældre Sagen

108.250

90.000

108.250

Ældremobiliseringen
- Ældre Hjælper Ældre

72.500

100.000

35.000

Dansk Røde Kors

258.000

70.000

200.000

Rådgivnings og Kontaktcentret for demensramte og pårørende

380.000

200.000

250.000

Hjernesagen Odense/Nordfyn

5.000

-

2.500

Blomsternes Venner
(Albanigades Plejecenter)

20.000

21.000

20.000

Frelsens hærs pensionistforening

30.000

20.000

30.000

Lille Glasvej Centrets Venneforening

15.000

15.000

15.000

Tereseklubben

37.000

2.500

8.000

OK Klubben Sanderum

16.000

14.000

16.000

Skt. Hans Parkens Venner

25.000

20.000

25.000

Hvenekildens Venner

10.000

-

10.000

Fyns Døveforening

45.700

21.000

26.700

Fangelklubben

20.000

20.000

20.000

Højbylund ældreklub

28.000

-

28.000

SenNetværk

15.000

15.000

15.000

Løverne i Lionsparken

4.000

-

4.000

Havebæks Venner

25.000

25.000

25.000

Fritidsforeningen Lærkereden

17.500

-

17.500

Hyldestentens Fælleshus

4.000

4.000

4.000

Den Lille Klub

20.000

-

20.000

Menighedsplejernes Aflastningstjeneste

30.000

25.000

30.000

Frivillige på plejehjem lokalområde 3

19.000

21.100

19.000

OK-Klubben Korup

3.000

-

3.000

Ældre hjælper ældre i Grævlingehuset

17.250

17.250

17.250

Ældre hjælper ældre i Grævlingehuset

12.400

-

12.400


Stige, Lumby og Søhus Pensionistforening

-

-

08.000

Sammenslutningen af erhvershæmmede fra frihedskampen

-

-

08.000

LO-Faglige Seniorer

 -

-

25.000

LO-Faglige Seniorer

-

-

08.333

KREPO-Kreative Pensionister

-

-

20.625

KREPO-Kreative Pensionister

-

-

06.875

OK-Klubberne

-

-

21.250

OK-klubberne

-

-

07.083

Ældremobiliseringen

-

-

31.000

Ældremobiliseringen

-

-

10.333

ASF Dansk Folkehjælp 

-

-

13.000

Villestofte Seniorklub

-

-

13.600

KFUM/KFUK Pensionistklub

-

-

11.000

Meninghedsplejernes Aflastningstjeneste

-

-

02.500

Ældre Sagen

-

-

30.000

Dansk Røde Kors

-

-

33.000

Rådgivnings-og kontaktcentret for demensramte

-

-

38.000

Dansk Røde Kors

 

 

105.875

Lokalråd 2

 

 

41.000

Ældre Sagen

 

 

1.500

Dansk Røde Kors

 

 

120.000

Brugerhuset Eddavej

 

 

10.000

Odense Rideklub

 

 

14.400

Aktive Seniorer

 

 

7.914

Korup IF

 

 

25.000

Fraugde GIF

 

 

4.000

DAI

 

 

20.000

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen