Spring til indhold

Tips til den gode ansøgning

Få tips til, hvordan I laver en god ansøgning til Odense Kommunes to puljer til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Den gode ansøgning:

  • svarer fyldestgørende på alle spørgsmålene i selve ansøgningsskemaet
  • svarer kort og præcist på spørgsmålene i ansøgningsskemaet
  • afspejler kendskab til puljens retningslinjer
  • er i overensstemmelse med puljens målgrupper og tildelingskriterier
  • beskriver hvordan målgruppen er udsat, og hvorfor der er behov for en frivillig indsats
  • tydeliggør værdien af det frivillige sociale arbejde: Hvordan gør indsatsen en forskel for målgruppen ift. sociale og sundhedsmæssige udfordringer?
  • er realistisk og tydelig ift tal. Herunder  budget, antal brugere, antal  frivillige, frekvens af aktiviteter osv)
  • er suppleret af et godt og gennemsigtigt budget
  • har synliggjort andre indtægtskilder end Odense Kommune

 

Hent præsentation fra infomationsmøde 10. september 2019

Vejledning til det gode budget

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen