Spring til indhold

Regnskab og redegørelse

Alle tilskud fra Puljen for frivilligt socialt arbejde (§18-midler) er betinget af, at der afrapporteres for tilskuddet. Her kan I læse mere om, hvordan I gør som tilskudsmodtager.

Som tilskudsmodtager skal I senest d. 1. maj i året efter tilskudsåret sende et regnskab, ledelseserklæring og en redegørelse for de støttede aktiviteter til Odense Kommune.

 

OBS: Vi er ved at revidere vores information vedrørende krav til regnskab, redegørelse og evt. revision. Primo 2023 vil vi her på siden udsende ny information om regnskab og redegørelse. 

 

Sammen med alle regnskaber skal udfyldes en ledelseserklæring. To personer fra jeres organisationsledelse skal underskrive ledelseserklæringen. 

 

Hent ledelseserklæring

 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen