Spring til indhold

Regnskab og redegørelse

Alle tilskud fra Puljen for frivilligt socialt arbejde (§18-midler) er betinget af, at der afrapporteres for tilskuddet. Her kan I læse mere om, hvordan I gør som tilskudsmodtager.

Som tilskudsmodtager skal I senest d. 1. maj i året efter tilskudsåret sende et regnskab, ledelseserklæring og en redegørelse for de støttede aktiviteter til Odense Kommune.

 

I denne folder kan I læse om de forhold, man som tilskudsmodtager skal være opmærksom på. Folderen indeholder bl.a. information om Odense Kommunes krav til regnskab, redegørelse og evt. revision. 

 

Sammen med alle regnskaber skal udfyldes en ledelseserklæring. To personer fra jeres oganisationsledelse skal underskrive ledelseserklæringen 

 

Hent ledelseserklæring

Hent regnskabsfolder

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen