Spring til indhold

Regnskab og redegørelse

Alle tilskud fra Puljen for frivilligt socialt arbejde (§18-midler) er betinget af, at der afrapporteres for tilskuddet. Her kan I læse mere om hvordan I gør som tilskudsmodtager.

Som tilskudsmodtager skal I senest d. 1. juni i året efter tilskudsåret sende et revideret regnskab og en redegørelse for de støttede aktiviteter til Odense Kommune.

 

I denne folder kan I læse om de forhold, man som tilskudsmodtager skal være opmærksom på. Folderen indeholder bl.a. information om Odense Kommunes krav til regnskab, redegørelse og revision. 

 

Alle regnskabskal revideres. Er tilskuddet på under 500.000 kr. er der ikke krav om, at jeres revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Hvis ikke I har en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere regnskabet, skal jeres valgte revisor (typisk valgt på generalforsamling) i stedet vedlægge en påtegnet revisorformular. Hent revisorerklæring.

Hent revisorerklæring

Hent regnskabsfolder

Opdateret 02-07-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen