Spring til indhold

Mundtlige ansøgningsdage (§18)

For at gøre det nemt at søge tilskud til frivilligt socialt arbejde har
I mulighed for mundtligt at ansøge om op til 25.000 kr. på særlige
ansøgningsdage i løbet af året.

Hvad er mundtlige ansøgningsdage?

Mundtlige ansøgningsdage skal gøre det nemt at søge midler til frivilligt sociale arbejde uden en skriftlig ansøgning. Siden 2016 har Odense Kommune afholdt 1-3 mundtlige ansøgningsdage årligt. 

 

På de mundtlige ansøgningsdage kan I søge om tilskud eller få sparring til nye frivillige sociale tiltag og indsatser. Det foregår ved, at I på det aftalte tidspunkt fortæller om jeres projekt til 2-3 af Odense Kommunes medarbejdere. Formen vil være uformel og præget af dialog.

 

Det mundtlige ansøgningsformat er en oplagt mulighed for jer der kan svare ja til et eller flere af disse spørgsmål: 

 

 • Er der nytænkning og udvikling på vej i jeres frivillige sociale forening/organisation?
 • Er I en nystartet frivillig social forening i Odense, som søger finansiering til at komme gang?
 • Er I bedre til at præsentere jeres idé mundtligt og giver ansøgningsskemaet jer grå hår?
 • Har I blot brug for lidt ekstra sparring til kommende ansøgninger og finansiering?

Det kræver tilmelding at deltage.

 

Mundtlige ansøgningsdage i 2023  

Der er planlagt 3 runder med mundtlige ansøgninger i 2023:

 

Runde 1: 

 • Ansøgninger til indsatser for målgrupper i alderen 0-65 år og målgrupper over 65 år: Tirsdag den 28. februar. Bemærk, at samtalen kan gennemføres over video, hvis I ønsker dette.

Runde 2: 

 • Ansøgninger til indsatser for målgrupper i alderen 0-65 år og målgrupper over 65 år: Tirsdag den 9. maj

Runde 3 

 • (august/september 2023) Tidspunkt endnu ikke afgjort

I kan tilmelde jer den næste ansøgningsrunde via den elektroniske tilmeldingsformular i den grønne boks. Ønsker I kun sparring, krydser I det af i formularen. Efter tilmeldingsfristen modtager I yderligere praktisk information.

 

Hvad kan man søge om tilskud till?

I kan søge om op til 25.000 kr. pr. mundtlig ansøgning. De mundtlige ansøgninger følger samme regelsæt som Udviklingspuljen.

 

Hvad skal I forberede forud for den mundtlige ansøgning?

 • En kort præsentation af jeres idé, og hvad I evt. søger penge til, som I kan fremlægge mundtligt på mødet. Overvej formål, målgruppe, hvornår, hvor, hvordan for jeres idé.  
 • Gør jer tanker om, hvad I skal bruge penge til? Og om I kan finde penge andre steder fra, fx. fra fonde, sponsorater eller jeres hovedorganisation.

Vurdering og svar på ansøgning

 • I kan forvente svar på den mundtlige ansøgning inden for en uge. 
 • Odense Kommune vurderer alle ansøgningerne ud fra retningslinjerne for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Læs mere om vurdering af ansøgninger.
 • I får svar på jeres ansøgning via e-boks.

 

Udbetaling af tilskud

Odense Kommune udbetaler tilskud umiddelbart efter I har fået svar på jeres ansøgning

 

Krav til afrapportering 

I skal aflægge regnskab, når det ansøgte projekt er afsluttet. I skal senest sende regnskabet til Odense Kommune senest 1. maj året efter tilskudsåret. Læs mere om krav til afrapportering.

 

Spørgsmål til de mundtlige ansøgningsdage?

Kontakt frivillighedskonsulenten i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på BSF-frivillig@odense.dk eller i Ældre- og Handicapforvaltningen på aehffrivillighed@odense.dk.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen