Spring til indhold

Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde (§18)

Søg Hovedpuljen senest 1. oktober til jeres frivilligt sociale arbejde. Hovedpuljen støtter driften af og rammen for det frivillige sociale arbejde i Odense for de næste 1, 2 eller 3 år. Læs mere, om hvordan I søger om tilskud fra Hovedpuljen.

Langt størstedelen af Odense Kommune §18-midler til frivilligt socialt arbejde søges og uddeles gennem Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde. Odense Kommune ønsker at skabe gode forudsætninger for, at igangværende indsatser og aktiviteter kan fortsætte. Hovedpuljen støtter derfor frivillige sociale foreningers drift af planlagte indsatser og aktiviteter for 1, 2 eller 3 år ad gangen.

Hovedpuljen søges én gang årligt, 1. oktober, for tilskud til det efterfølgende år. Tilskud fra Hovedpuljen udbetales for et helt åd gangen.

Hvad kan man søge om tilskud til? 

Hovedpuljen støtter driften og rammerne for frivillige sociale indsatser og aktiviteter i Odense. Se hvilke målgrupper, som er omfattet af Odense Kommunes tilskud. Hovedpuljen støtter:

 • Udgifter direkte relatereret til den konkrete frivillige sociale indsats eller aktivitet, fx materialer og inventar.
 • Udgifter til rammerne for den frivillige sociale indsats, fx:
  • Frivilligpleje, supervision og kompetenceudvikling af frivillige.
  • Synlighed, PR-materiale og rekruttering af deltagere og frivillige.
  • Administration, fx telefon, kontorhold og forsikringer.
  • Lønudgifter til personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats.
  • Den frivilliges udgifter under en frivillig social indsats. Det kan fx være transport (billigste transportform), forplejning og eventuelle entréudgifter. Fx i forbindelse med ledsagerordninger eller en udflugt.
  • Lokaleudgifter.
 • Hovedpuljen kan i et vist omfang støtte planlagte udgifter til etablering, udvikling og nye tiltag i det kommende år. Vi anbefaler dog, at I søger Udviklingspuljen til nye indsatser, projekter og andre udviklende tiltag. Som ny forening i Odense anbefaler vi også, at I i første omgang søger Udviklingspuljen.

 

Flerårige tilskud

De fleste søger og modtager tilskud for et år gangen (1. januar til 31. december).

I kan søge om 2 og 3-årige tilskud, hvis I har skabt værdi for jeres målgruppe og haft en solid organisering i Odense i flere år. I skal søge om det samme beløb for alle 2 eller 3 år.
Bemærk, at maksimalt 55 % af Hovedpuljens midler må bindes til flerårige tilskud. Det betyder, at det ikke er muligt at imødekomme alles ønsker om flerårige tilskud. Ansøgninger, der ikke imødekommes med flerårige tilskud, behandles på lige fod med 1-årige ansøgninger.

Hvordan søger man Hovedpuljen?

Alle ansøgninger til Hovedpuljen skal sendes via et elektronisk ansøgningsskema senest 1. oktober for tilskud til det efterfølgende år. Det er muligt at gemme sin ansøgning undervejs ved at logge ind med et NEM-ID. En væsentlig del af ansøgningen er et budget for jeres aktiviteter og forening. Klik på den grønne boks for at gå til Hovedpuljens ansøgningsskema.

Vurdering og svar på ansøgning

 • Vi kontakter jer, hvis vi har spørgsmål til ansøgningen eller har brug for uddybning.
 • Alle Hovedpuljens ansøgninger bliver behandlet politisk.
 • I får svar på jeres ansøgning senest i december. 
 • Svar på jeres ansøgning bliver sendt til den e-boks, der er tilknyttet det CVR-nummer I har oplyst i ansøgningen.

Vær opmærksom på, at Hovedpuljen ikke støtter følgende aktiviteter:

 • Aktiviteter, der er afholdt før ansøgningstidspunktet. 
 • Køb af gaver til målgruppen fx julehjælp og præmier.
 • Målgruppens/deltagernes personlige udgifter fx entré og medlemskontingent.
 • Generelle oplysningskampagner og offentlige oplysende foredrag.
 • Religiøse, partipolitisk eller demkokrati- og menneskerettighedsundergravende aktiviteter og indsatser.
 • Drift og aktiviteter, der er støttet af Odense Kommune på anden vis, fx fra andre puljer eller faste driftsaftaler.  

Udbetaling af tilskud

Odense Kommune udbetaler tilskud fra Hovedpuljen i januar. Udbetalingen sker til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR-nummer, I har oplyst i ansøgningen. 

 

Krav til afrapportering 

For alle tilskud fra Hovedpuljen gælder, at I skal aflægge regnskab senest 1. juni året efter tilskudsåret. Har I fået en bevilling der gælder i 2 eller 3 år, skal I aflægge regnskab efter hvert tilskudsår. Læs mere om krav til afrapportering.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen