Spring til indhold

Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Søg Hovedpuljen senest 1. oktober til jeres frivilligt sociale arbejde. Hovedpuljen støtter driften af og rammen for det frivillige sociale arbejde i Odense for de næste 1, 2 eller 3 år.

Størstedelen af Odense Kommunes § 18-midler søges fra Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde. Odense Kommune ønsker at skabe gode forudsætninger for, at igangværende indsatser og aktiviteter kan fortsætte. Hovedpuljen støtter derfor frivillige sociale foreningers drift af planlagte indsatser og aktiviteter for 1, 2 eller 3 år ad gangen.

Hovedpuljen søges én gang årligt, med frist 1. oktober, for tilskud til det efterfølgende år. Tilskud fra Hovedpuljen udbetales for et helt år ad gangen.

Hvad kan man søge om tilskud til? 

Hovedpuljen støtter driften og rammerne for frivillige sociale indsatser og aktiviteter i Odense. Se hvilke målgrupper, som er omfattet af Odense Kommunes tilskud.

Hovedpuljen støtter:

 • Udgifter direkte relatereret til den konkrete frivillige sociale indsats eller aktivitet, fx materialer og inventar.
 • Udgifter til rammerne for den frivillige sociale indsats, fx:
  • Frivilligpleje, supervision og uddannelse af frivillige.
  • Markedsføring og rekruttering af deltagere og frivillige.
  • Administration, fx telefon, kontorhold og forsikringer.
  • Lønudgifter til personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats.
  • Den frivilliges udgifter under en frivillig social indsats. Det kan fx være transport (billigste transportform), forplejning og eventuelle entréudgifter. Fx i forbindelse med ledsagerordninger eller en udflugt.
  • Lokaleudgifter.
 • Hovedpuljen kan i et vist omfang støtte planlagte udgifter til etablering, udvikling og nye tiltag i det kommende år. Vi anbefaler dog, at I søger Udviklingspuljen til nye indsatser, projekter og andre udviklende tiltag.
 • Som ny forening i Odense anbefaler vi, at I i første omgang søger Udviklingspuljen.

 

Flerårige tilskud

De fleste søger og modtager tilskud for et år ad gangen (1. januar til 31. december).

I kan søge om 2 og 3-årige tilskud, hvis I har  haft en solid organisering i Odense i flere år. I skal søge om det samme beløb for alle 2 eller 3 år.
Bemærk, at maksimalt 55 % af Hovedpuljens midler må bruges på flerårige tilskud. Det betyder, at det ikke er muligt at give flerårige tilskud til alle ansøgere. Ansøgninger, der ikke imødekommes med flerårige tilskud, behandles på lige fod med 1-årige ansøgninger.

Hvordan søger man Hovedpuljen?

Alle ansøgninger til Hovedpuljen skal sendes via et elektronisk ansøgningsskema senest 1. oktober for tilskud til det efterfølgende år. I kan gemme jeres ansøgning undervejs ved at logge ind med et NEM-ID. I kan også udfylde ansøgningen på én gang og indsende uden at gemme undervejs. Det er vigtigt, at I vedhæfter et budget for jeres ansøgning. 

Klik på den grønne boks for at gå til Hovedpuljens ansøgningsskema.

Vurdering og svar på ansøgning

 • Vi kontakter jer, hvis vi har spørgsmål til ansøgningen.
 • Alle Hovedpuljens ansøgninger bliver behandlet politisk.
 • I kan forvente at få svar i midten af december. 
 • I vil modtage et svar på jeres ansøgning i den e-boks, der er tilknyttet det CVR-nummer I har oplyst i ansøgningen.

Vær opmærksom på, at Hovedpuljen ikke støtter følgende aktiviteter:

 • Aktiviteter, der er afholdt før tilskudsperioden begynder.
 • Køb af gaver til målgruppen fx julehjælp og præmier.
 • Målgruppens/deltagernes personlige udgifter fx entré og medlemskontingent.
 • Generelle oplysningskampagner og offentlige oplysende foredrag.
 • Religiøse, partipolitisk eller demokrati- og menneskerettighedsundergravende aktiviteter og indsatser.
 • Drift og aktiviteter, der er støttet af Odense Kommune på anden vis, fx fra andre puljer eller faste driftsaftaler.  

Udbetaling af tilskud

Odense Kommune udbetaler senest tilskud fra Hovedpuljen i slutningen af januar. Udbetalingen sker til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR-nummer, I har oplyst i ansøgningen. 

 

Krav til afrapportering 

I skal aflægge regnskab og redegørelse for aktiviteterne senest 1. maj året efter tilskudsåret. Har I fået en bevilling der gælder i 2 eller 3 år, skal I aflægge regnskab efter hvert tilskudsår. Læs mere om krav til afrapportering.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen