Spring til indhold

Gratis buskort til frivillige på ældreområdet

Frivillige, der udfører frivilligt socialt arbejde målrettet borgere fra 65 år kan få et gratis buskort til brug i forbindelse med udførelsen af deres frivillige arbejde.

Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget har truffet beslutning om, at alle frivillige på ældre-området (dvs. frivillige, der udfører frivilligt socialt arbejde målrettet borgere fra 65 år.) kan få et gratis buskort til brug i forbindelse med udførelsen af deres frivillige arbejde. 

Det er den enkelte frivillige forening, som skal søge om buskortene og som skal administrere ordningen.

Det betyder, at foreningen

  • får udleveret det bevilgede antal buskort
  • skal registrere hvilke frivillige, der får hvilke kort (der er nr. på kortene) 
  • skal videregive kortene til de frivillige og oplyse om, at det kun må bruges i den frivillige indsats
  • på baggrund af en konkret forespørgsel fra forvaltningen skal vurdere, om et aktuelt brug af kortet er korrekt

Ansøgning til ordningen sker i forbindelse med de årlige § 18 og § 79 tildelinger. Ansøgningsfristen er d. 1. oktober.  

Ansøgningen sendes til aehffrivillighed@odense.dk

Ansøgningen til buskort skal indeholde disse oplysninger:

  • Foreningens navn, adresse og kontaktperson.
  • Antal frivillige, der ønsker buskort,
  • Forventet antal dobbeltture pr. uge
  • En kort beskrivelse af den frivilliges opgave

Ældre- og Handicapforvaltningen