Spring til indhold

Udviklingspuljen

Udvikliklingsmidlerne fremmer udvikling og fornyelse i det frivillige sociale arbejde i Odense. Udviklingspuljen kan søges løbende fra 1. januar til 30. september til aktiviteter og indsatser i samme kalenderår. .

Udviklingspuljen er med til at fremme udvikling og fornyelse i den frivillige sociale indsats, samt sikre en større fleksibilitet i uddelingen §18-midler.

Puljen kan søges fra 1. januar frem til 30. september til aktiviteter og indsatser i samme kalenderår.  
Ansøgninger bliver behandlet løbende og eventuelle bevillinger udbetales snarest muligt.

Udover de fælles tildelingskriterier gælder følgende særlige forhold for Udviklingspuljen:

  • Der kan søges om op til 50.000 kr. fra Udviklingspuljen pr. ansøgning.
  • Der gives udelukkende 1-årige bevillinger. De ansøgte aktiviteter og indsatser skal som udgangspunkt påbegyndes og afsluttes inden for det samme kalenderår, som der søges i.
  • Der gives ikke tilskud til:
    • Drift af eksisterende aktiviteter.
    • Aktiviteter og indsatser, der allerede har modtaget tilskud fra Hovedpuljen eller Udviklingspuljen for samme kalenderår. 

Udviklingspuljen kan søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, eller ved at fremlægge jeres ansøgning på en af de mundtlige ansøgningsdage.

 

I kan med fordel tage kontakt til en af Odense Kommunes frivillighedskonsulenter inden i ansøger Udviklingspuljen. 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen