Spring til indhold

Flerårige bevillinger (kun Hovedpuljen) 

I særlige tilfælde er der mulighed for at få flerårige bevillinger af Hovedpuljen. Læs mere om hvornår der kan gives flerårige bevillinger herunder.

For at sikre de foreninger og organisationer der har et særligt behov for kontinuitet og forudsigelighed yderligere, er det muligt at søge bevillinger fra Hovedpuljen for op til 3 år .  


Op til 50% af puljen må bindes til flerårige tilskud. Derfor uddeles det kun i begrænset omfang. 


For at en ansøger kan komme i betragtning til flerårige bevillinger skal foreningens aktivitet have haft en solid organisering og have skabt social værdi for borgere i Odense igennem minimum 5 år.

3-årige bevillinger gives kun i enkeltstående tilfælde, hvor det vurderes af afgørende betydning for den fremadrettede stabilitet hos den pågældende ansøger.

Ansøgninger der ikke imødekommes med flerårige tilskud, behandles på lige fod med øvrige ansøgninger.

Bevillinger for 2. og 3. år gives under forudsætning af, at budgetrammen for Puljen for frivilligt socialt arbejde ikke reduceres væsentligt i forbindelse med de årlige budgetvedtagelser.

Ved flerårige bevillinger er det ikke muligt at søge Hovedpuljen igen før året, hvor den indeværende bevillingsperiode udløber. 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen