Spring til indhold

Hvad gives der tilskud til?

Herunder kan du læse mere om, hvem der kan søge tilskud og hvad der kan søges tilskud til.

Hvad kan der søges tilskud til?

 1. Udgifter forbundet med indsatser og aktiviteter med et konkret formål og socialt sigte, og som primært udføres af frivillige.
 2. Udgifter til rammerne for den frivillige sociale indsats. Det f.eks. kan være udgifter til:
  • Husleje*.
  • Rekruttering.
  • Annoncering og udarbejdelse af PR-materiale.
  • Administration, f.eks. telefon og kontorhold.
  • Frivilligpleje, supervision og kompetenceudvikling af frivillige.
  • Forsikringer.
  • Lønudgifter til personale, der organiserer og koordinerer de frivillige indsatser og aktiviteter.
  • Den frivilliges transportomkostninger ifm. den frivillige sociale indsats eller aktivitet. Det skal være billigste transportform. Foreninger med målgrupper på over 60 år kan søge gratis buskort til sine frivillige i forbindelse med den frivillige indsats.
 3. Etableringsomkostninger for en frivillig social forening i en opstartsfase.
 4. Etablering og udvikling af nye frivillige sociale indsatser og aktiviteter.  
 5. Foreningsudvikling. 

*Odense Kommune hjælper gerne med at finde et lokale. F.eks. kan foreninger låne gratis mødelokaler i Borgernes Hus

 

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

 1. Aktiviteter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 2. Køb af gaver til brugerne, f.eks. julehjælp.
 3. Brugernes personlige udgifter, f.eks. entréer og kontingenter til en aktivitet.
 4. Lønudgifter, der ikke vedrører organisering, koordination og udvikling af de frivillige indsatser og aktiviteter. F.eks. instruktører og behandlere af målgruppen.
 5. Aktiviteter og indsatser, der har missionerende, politiske eller radikaliserende formål.
 6. Indsatser og aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen