Spring til indhold

Administrative principper

Herunder finder du de administrative principper vedrørende Puljen for frivilligt socialt arbejde.

Administrative principper 

  • Odense Kommunes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  • Alle tilskudsmodtagere skal fremsende regnskab og redegørelse for de støttede aktiviteter. 
  • Modtagere af §18-tilskud er forpligtet til at indhente børneattest frivillige som i deres frivillige indsats er i kontakt med børn- og unge under 15 år. 
  • For at kunne modtage tilskud fra Odense Kommune skal I have et CVR-nummer med tilhørende NEM-konto og Digital Postkasse. Læs mere her