Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte grupper?
Odense Kommune afsætter årligt et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde (§18-midler), som forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer.

Hvert år uddeler Odense Kommune ca. 9 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde. Pengene skal være med til at styrke civilsamfundets evne til at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer, med respekt for det frivilliges egenart og styrke. 

 

Hvem kan søge? 

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager en frivillig social indsats eller aktivitet. Se hvem der har tidligere har modtaget tilskud her

 

Hvad kan I søge tilskud til? 

Der kan være en række omkostninger forbundet med en frivillig social indsats, selvom selve arbejdet udføres af frivillige. Det kan fx være udgifter til materialer, koordinering, frivilligpleje, PR-arbejde, forsikring m.m. Læs mere her

 

Hvordan søger man? 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde søges gennem de to puljer Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde og Udviklingspuljen for frivilligt socialt arbejde. De to puljer har samme retningslinjer.

 

Hovedpuljen
90% af det årlige §18-budget uddeles ved Hovedpuljens årlige ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. oktober for tilskud til det efterfølgende kalender år. Hovedpuljen giver tilskud til drift og indsatser/aktiviteter og i mindre omfang til nye tiltag.

 

Der kan søges om 1, 2 og 3 årige tilskud, 2 og 3 årige bevillinger tildeles dog i begrænset omfang (læs mere om flerårige bevillinger).

 

Hovedpuljens søges ved at udfylde Hovedpuljens elektroniske ansøgningsskema.

 

Udviklingspuljen
10% af det årlige §18-budget går til Udviklingspuljen, som kan søges løbende i perioden 1. januar til 30. september til nye indsatser i indeværende kalenderår.

 

Der kan søges om op til 50.000 kr. fra Udviklingspuljen til nye tiltag, foreningsudvikling og projekter. Der kan ikke søges til drift af eksisterende indsatser og aktiviteter. Læs mere om Udviklingspuljen her

 

Udviklingspuljen kan søges ved at udfylde Udviklingspuljens ansøgningsskema eller ved en af de mundtlige ansøgningsdage.

 

Er det første gang, I søger tilskud til frivilligt socialt arbejde fra Odense Kommune, så læs mere her, inden I søger

 

Svar på ansøgning 

Alle der har ansøgt modtager med det samme en automatisk kvittering. 

 

Ansøgninger til Hovedpuljen behandles i efteråret, og ansøgerfeltet modtager individuelt svar i slutningen af december.

 

Ansøgninger til Udviklingspuljen behandles løbende og så hurtigt som muligt. 

 

Læs mere om behandling og vurdering af ansøgninger.


Udbetaling 

Tilskud udbetales til den NEM-konto, som er tilknyttet ansøgerens CVR-nummer. Vær opmærksom på at en foreningskonto ikke automatisk oprettes som en NEM-konto. Læs mere om oprettelse af CVR-nummer og NEM-konto her

 

Tilskud fra begge puljer udbetales umiddelbart efter, at bevillingen er givet. 

 

Regnskabsaflæggelse 

Alle tilskud fra Hovedpuljen og Udviklingspuljen er betinget af, at der afrapporteres for brugen af tilskuddet. Regnskab og redegørelse skal indsendes senest 1. juni i året efter tilskudsåret. Læs mere om krav til afrapportering her

Spørgsmål? 

I er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis I har spørgsmål til puljerne.

Er det første gang, du søger om §18-tilskud, så læs her.

 

Nyttige links 

Retningslinjer for §18-tilskud

Information om regnskab, vilkår og afrapportering

Oprettelse af CVR-nummer, NEM-id, e-boks m.v.

Tidligere bevillinger fra Puljen

Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde (§18-midler)

www.legatbogen.dk. Søgemaskine for fonde og legater. 


Opdateret 10-04-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen