Spring til indhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper?
Odense Kommune afsætter årligt et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde (§18-midler), som forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer.

Hvert år uddeler Odense Kommune ca. 9 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde, der hjælper Odenses socialt udsatte og sårbare mennesker. Pengene skal være med til at styrke civilsamfundets evne til at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer, med respekt for det frivilliges egenart og styrke. 

 

Hvem kan søge? 

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk der varetager en frivillig social indsats eller aktivitet. Se hvem der tidligere har modtaget tilskud.

 

Hvad kan I søge tilskud til? 

Der kan være en række omkostninger forbundet med en frivillig social indsats, selvom selve arbejdet udføres af frivillige. Det kan fx være udgifter til materialer, koordinering, frivilligpleje, PR-arbejde, forsikring m.m. Læs mere om hvad I kan søge tilskud til.

 

Ansøgninger 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde søges gennem de to puljer: Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde og Udviklingspuljen for frivilligt socialt arbejde. De to puljer følger samme sæt af retningslinjer, mens de to puljers særkender kan ses i denne tabel: 

 

 

Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde 

Udviklingspuljen for frivilligt socialt arbejde 

Ansøgningsfrist 1. oktober for tilskud til drift og indsatser i det efterfølgende kalenderår. Løbende fra 1. januar til 30. september for tilskud til nye tiltag i indeværende kalenderår.
Andel 90 % af puljens midler. 10 % af puljens midler.
Søg til Drift og eksisterende indsatser/aktiviteter. I mindre omfang nye tiltag. Nye tiltag og indsatser, foreningsudvikling, udvikling, etablering og projekter. Ikke til eksisterende drift.
Ansøgningsform Elektronisk ansøgningsskema. Elektronisk ansøgningsskema eller ved mundtlige ansøgningsdage.
Svar på ansøgning Slut-december efter politisk behandling i efteråret. Hurtigst muligt efter ansøgning er modtaget.
Ansøgningsbeløb Ubegrænset. Op til 50.00 0kr. ved elektronisk ansøgningsskema. Op til 25.000 kr. ved mundtlig ansøgning.
 Flerårige bevillinger? 1, 2, og 3 årige bevillinger. 2 og 3 årige tilskud tildeles dog kun i begrænset omfang. Udelukkende tilskud til indeværende år. 

 

Læs mere om puljerne og hvordan I søger.
 

 

Udbetaling 

Tilskud udbetales til den NEM-konto som er tilknyttet ansøgerens CVR-nummer. Vær opmærksom på at en foreningskonto ikke automatisk oprettes som en NEM-konto. Læs mere om oprettelse af CVR-nummer og NEM-konto.

 

Tilskud fra begge puljer udbetales umiddelbart efter, at bevillingen er givet. 

 

Regnskabsaflæggelse 

Alle tilskud fra Hovedpuljen og Udviklingspuljen er betinget af at der afrapporteres for brugen af tilskuddet. Regnskab og redegørelse skal indsendes senest 1. juni i året efter tilskudsåret. Læs mere om krav til afrapportering.

Spørgsmål?

I er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis I har spørgsmål til puljerne.

 

Nyttige links 

Retningslinjer for §18-tilskud 

Gode råd til ansøgning og budget

Information om regnskab, vilkår og afrapportering

Oprettelse af CVR-nummer, NEM-id, e-boks m.v.

Tidligere bevillinger

Legatbogen - søgemaskine for fonde og legater


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen