Spring til indhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Gør din forening en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper i Odense? Læs om, hvordan foreninger kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune.

Stemningsbillede

Ud fra Lov om Social Service § 18, er landets kommuner forpligtet til at støtte frivilligt socialt arbejde økonomisk.
Derfor uddeler Odense Kommune ca. 9 millioner kroner i tilskud til frivilligt socialt arbejde hvert år.

Midlerne uddeles i de såkaldte § 18-puljer og støtter frivillige sociale indsatser, der gør en forskel for sårbare personer i Odense.

Frivillige sociale indsatser kan være:

  • Besøgsvenner.
  • Mentor- og ledsagerordninger.
  • Selvhjælpsgrupper.
  • Sociale Caféer, og væresteder.
  • Rådgivnings- og aflastningstjenester for pårørende.

Puljerne giver som udgangspunkt ikke tilskud til folkeoplysende tilbud som almene sportsklubber, kulturforeninger o.lign. med mindre de har et særligt tilbud målrettet socialt udsatte.

Midlerne skal støtte driften af eksisterende indsatser, opstart og udvikling af nye tiltag. I kan også søge til udvikling og etablering af nye foreninger i Odense.

Her på siden kan du læse mere om puljens kriterier, få information om hvem der kan søge, og finde eksempler på målgrupper, der er omfattet af Odense Kommunes tilskud.


Nyttige links og sider

Klik på et link og bliv klogere på hvilken pulje, der passer til dig.

Retningslinjer § 18-puljerne.

Søg-§18-Hovedpuljen.

Søg-§18-Udviklingspuljen.

Tilmeld dig Mundtlig ansøgning.

Information om regnskab, vilkår og afrapportering.

Oprettelse af CVR-nummer, MIT-id, e-boks m.v.

Tidligere bevillinger.

Få gratis adgang til oversigten Fonde.dk.

Frivilligbeviset – få dokumentation for dit frivillige arbejde

Odense.socialkompas.dkSpørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål:

Målgrupper mellem 0-65 år år: bsf-frivillig@odense.dk (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

Målgrupper fra 65 år og op: aehffrivillighed@odense.dk (Ældre- og Handicapforvaltningen)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen