Spring til indhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vil I være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper i Odense? Læs om, hvordan I får støtte tilskud gennem Odense Kommunes tilskudsordninger til frivilligt socialt arbejde (§18-midlerne)

Hvert år uddeler Odense Kommune ca. 9 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde (§18-midlerne). Midlerne skal støtte frivillige sociale indsatser, som gør en positiv forskel for personer i Odense, som er i en socialt udsat eller sårbar livssituation. Indsatserne skal være med til at mindske og forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer. Tilskud sker i henhold til Servicelovens §18.

Eksempler på frivillige sociale indsatser er: besøgsvenner, mentor- og ledsageordninger, selvhjælpsgrupper, sociale caféer og væresteder, rådgivning og aflastningstjenester for pårørende.

 

Hvem kan søge? 

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk der varetager en frivillig social indsats eller aktivitet. I kan godt gå flere sammen om én ansøgning. Se hvem der tidligere har modtaget tilskud.

 

Hvad kan man søge tilskud til? 

Odense Kommune støtter frivillige sociale indsatser målrettet socialt udsatte eller sårbare personer i alle aldersgrupper. Se hvilke målgrupper, som er omfattet af Odense Kommunes tilskud.  

 

Der kan være en række omkostninger forbundet med en frivillig social indsats, selvom selve arbejdet udføres af frivillige. Det kan fx være udgifter til materialer,koordinering, frivilligpleje, PR-arbejde, administration m.m. 

 

Midlerne har til formål at støtte driften af eksisterende indsatser, opstart og udvikling af nye tiltag såvel som udvikling og etablering af foreninger i Odense.

 

Hvordan søger man om tilskud?

I kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde på tre forskellige måder. Læs mere om de forskellige måder at søge på ved af følge nedenstående links. 

1. Hovedpuljen – søg om tilskud for 1, 2 eller 3 år af gangen

Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde har årlig ansøgningsfrist 1. oktober. Hovedpuljen kan dække driften af jeres planlagte frivillige sociale indsatser og aktiviteter i det efterfølgende år. Etablerede foreninger har også mulighed for at søge om 2 og 3-årige tilskud.

 

Søg Hovedpuljen ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema

Læs mere om Hovedpuljen. 

 

2. Udviklingspuljen – søg op til 50.000 kr. til nye tiltag og indsatser i det igangværende år


Søg Udviklingspuljen til frivilligt socialt arbejde, når den gode idé opstår og få hurtigt svar på ansøgningen. Man kan søge op til 50.000 kr. til jeres aktiviteter og nye tiltag, som skal søsættes senere på på året.  

 

Søg Udviklingspuljen ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. 

Læs mere om Udviklingspuljen.

3. Mundtlige ansøgningsdage: Søg mundtligt om op til 25.000 kr. til en aktivitet eller nyt tiltag i det igangværende år

På udvalgte dage har I mulighed for at søge om tilskud mundtligt. Til de mundtlige ansøgningsdage kan I søge op til 25.000 kr. ved at fremlægge jeres idé mundtligt for medarbejdere fra Odense Kommune.

 

Datoerne for de mundtlige ansøgningsdage bliver meldt ud på forhånd og kræver tilmelding.

Læs mere om de mundtlige ansøgningsdage.

 

  

Hvordan bliver ansøgningerne vurderet?

Odense Kommune vurderer alle ansøgningerne med udgangspunkt i politisk vedtagne retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Det gælder både ansøgninger til Hovedpuljen, Udviklingspuljen og de mundtlige ansøgninger. Læs mere om, hvad der bliver lagt vægt på i vurderingen af jeres ansøgning.

 

Førstegangsansøger?

Hvis det er første gang I skal søge Odense Kommune om tilskud til jeres frivillige sociale arbejde, kan I med fordel læse vores guide til nye ansøgere. Læs guiden til nye ansøgere. 

 

Spørgsmål?

I er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis I har spørgsmål:

 

 

Nyttige links 

Retningslinjer og gode råd til ansøgning og budget 

Information om regnskab, vilkår og afrapportering

Oprettelse af CVR-nummer, NEM-id, e-boks m.v.

Tidligere bevillinger

Få gratis adgang til fundraisingsværktøjet Fonde.dk

Frivilligebeviset – få dokumentation for dit frivillige arbejde

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen