Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte grupper? Odense Kommune afsætter årligt et beløb til puljen for frivilligt socialt arbejde, som forebygger og forhindrer sociale og sundhedsmæssige problemer.

Hvad kan du søge tilskud til? 

Der være en række omkostninger forbundet med en frivillig social indsats, selvom selve arbejdet udføres af frivillige. Det kan fx være udgifter til materialer, koordinering, frivilligpleje, PR-arbejde, forsikring m.m. Læs mere om, hvad man kan få tilskud til her

 

Hvem kan søge? 

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager en frivillig social indsats eller aktivitet. 

 

Hovedpuljen og Udviklingspuljen 

§18-midlerne er opdelt i to delpuljer: Hovedpuljen og Udviklingspuljen.

Hovedpuljen har ansøgningsfrist 1. oktober for tilskud til det efterfølgende kalenderår. Læs mere om hovedpuljen her

Udviklingspuljen kan søges løbende fra 1. januar til 30. september for tilskud til indeværende kalenderår. Udviklingspuljen modtager kun ansøgninger på op til 50.000 kr. Læs mere om Udviklingspuljen her.     

Hvordan søger man? 

Man kan søge tilskud ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Herudover kan man også søge tilskud specifikt fra Udviklingspuljen på en af de mundtlige ansøgningsdage. Læs mere om hvordan du søger tilskud her

Er det første gang, du søger tilskud til frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune, så læs mere her. 

Når du har ansøgt 

Du vil med det samme modtage en kvittering på, at ansøgningen er modtaget. Kvitteringen sendes til den digitale postkasse, som er tilknyttet CVR-nummeret. 

Ansøgninger til Hovedpuljen vil blive behandlet i løbet af efteråret, og du vil modtage svar på ansøgningen i december samme år. 

Ansøgninger til Udviklingspuljen behandles løbende, og du vil modtage svar på ansøgningen snarest muligt. 

Læs mere om hvad der lægges vægt på, når ansøgningerne vurderes.

Udbetaling 

Tilskuddet udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR-nummer, ansøger har oplyst. Det er gratis at oprette en NEM-konto til et CVR-nummer, men vær opmærksom på, at foreningers bankkonti ikke automatisk oprettes som en NEM-konto i banken. Læs mere om oprettelse af CVR-nummer og NEM-konto her 
Tilskud fra Hovedpuljen udbetales i januar i tilskudsåret. Tilskud fra Udviklingspuljen udbetales umiddelbart efter, at bevillingen er givet. 

 

Regnskabsaflæggelse 

§18-tilskud er betinget af, at der afrapporteres for brugen af tilskuddet. Regnskab og redegørelse skal indsendes senest 1. juni i året efter tilskudsåret. Læs mere om krav til afrapportering her

Spørgsmål? 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Center for Civilsamfunds konsulenter, hvis du har spørgsmål til puljerne. Er det første gang, du søger om §18-tilskud, så læs her.

 

Nyttige links 


Opdateret 04-05-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen