Spring til indhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Gør din forening en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper i Odense? Læs om, hvordan foreninger kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune.

Stemningsbillede

Hvert år uddeler Odense Kommune ca. 9 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde. Pengene støtter frivillige sociale indsatser, der gør en forskel for sårbare personer i Odense. Indsatserne skal være med til at mindske og forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer. Tilskud sker i henhold til Servicelovens §18.

Eksempler på frivillige sociale indsatser er: besøgsvenner, mentor- og ledsageordninger, selvhjælpsgrupper, sociale caféer og væresteder, rådgivning og aflastningstjenester for pårørende.

 

Hvem kan søge? 

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk der laver en frivillig social indsats eller aktivitet. Flere foreninger kan med fordel gå sammen om én ansøgning. Se hvem der tidligere har modtaget tilskud.

 

Hvad kan man søge tilskud til? 

Odense Kommune støtter frivillige sociale indsatser målrettet socialt udsatte eller sårbare personer i alle aldersgrupper. Se hvilke målgrupper, som er omfattet af Odense Kommunes tilskud. Man kan for eksempel søge tilskud til udgifter til materialer, koordinering, frivilligpleje, PR-arbejde, administration m.m. 

Midlerne skal støtte driften af eksisterende indsatser, opstart og udvikling af nye tiltag. I kan også søge til udvikling og etablering af nye foreninger i Odense.

 

Hvordan søger man tilskud?

I kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde på tre måder. Læs mere om de tre måder ved af følge nedenstående links. 

1. Hovedpuljen

Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde har årlig ansøgningsfrist 1. oktober. Hovedpuljen kan dække driften af jeres planlagte frivillige sociale indsatser og aktiviteter i det efterfølgende år. Etablerede foreninger har også mulighed for at søge om 2 og 3-årige tilskud.

 

Læs mere om Hovedpuljen. 

 

2. Udviklingspuljen (Maks 50.000 kr.)

Søg Udviklingspuljen til frivilligt socialt arbejde, når den gode idé opstår og få hurtigt svar på ansøgningen. Man kan søge op til 50.000 kr. til jeres aktiviteter og nye tiltag i det igangværende år.


Læs mere om Udviklingspuljen.

3. Mundtlige ansøgningsdage (Maks 25.000 kr.)

På udvalgte dage har I mulighed for mundtligt at søge Udviklingspuljen om tilskud til jeres nye aktiviteter i det igangværende år. Til de mundtlige ansøgningsdage kan I søge op til 25.000 kr. ved at fremlægge jeres idé for medarbejdere fra Odense Kommune.

Datoerne for de mundtlige ansøgningsdage bliver meldt ud på forhånd og kræver tilmelding.

Læs mere om de mundtlige ansøgningsdage.

 

  

Hvordan bliver ansøgningerne vurderet?

Odense Kommune vurderer alle ansøgningerne med udgangspunkt i de gældende retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Retningslinjerne er vedtaget politisk og gælder for ansøgninger til Hovedpuljen, Udviklingspuljen og for de mundtlige ansøgninger. Læs mere om, hvad der bliver lagt vægt på i vurderingen af jeres ansøgning.

 

Er det første gang I ansøger?

Hvis det er første gang I skal søge Odense Kommune om tilskud til jeres frivillige sociale arbejde, kan I med fordel læse vores guide til nye ansøgere. Læs guiden til nye ansøgere. 

 

Spørgsmål?

I er altid velkomne til at rette henvendelse til os, hvis I har spørgsmål:

 

 

Nyttige links 

Retningslinjer og gode råd til ansøgning og budget 

Information om regnskab, vilkår og afrapportering

Oprettelse af CVR-nummer, MIT-id, e-boks m.v.

Tidligere bevillinger

Få gratis adgang til oversigten Fonde.dk

Frivilligbeviset – få dokumentation for dit frivillige arbejde

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen