Spring til indhold

Krisepulje for spejdere og kategorien "øvrige folkeoplysende foreninger"

Krisepuljen på 300.000 kr. åbner først sidst på året

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Fritid og Folkeoplysning

Israels Plads 3
5200 Odense V Odense V
20 51 13 57

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Fritidsafdelingen

Email

fritid.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Ons 09.00-15.30
Torsdag 09.00-17.30
Fredag 09.00-13.00

Hvem kan søge

Godkendte folkeoplysende spejdergrupper og foreninger i kategorien ”øvrige foreninger”.

Hvis foreningen er medlem af DIF, DGI eller Firmaidrætten kan denne pulje ikke ansøges.

 

Hvad kan der søges til

Der kan søges til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts til 31. juli 2020.

 • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med Covid19-nedlukningen.
 • Manglende indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst ifbm. Covid19-nedlukningen.
 • Tabte nettoindtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af Covid19-nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra medlemskontingenter som følge af Covid19-nedlukningen.

Bemærk:
Ansøgninger om tabte indtægter skal tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.
Nettoindtægter betyder, at eventuelle besparelser eller reducerede udgifter i nedlukningsperioden skal modregnes.

 

Der kan ikke søges tilskud til

 • Udgifter som ikke er afholdte/tabte
 • Udgifter/indtægter som er dækket af en forsikring
 • Udgifter/indtægter som dækkes af en kompensationsordning for aflysning af større arrangementer, lønkompensationer eller andre offentlige støtteordninger f.eks. lokaletilskud.

 

Hvor meget kan der søges til

Der er ingen beløbsgrænse, men Fritid og Folkeoplysning kan bevilge et mindre beløb end ansøgt af hensyn til puljens størrelse og ved vurdering af ansøgningen.

Hvis foreningen modtager fuldt tilskud fra DUFs Covid-pulje vil der ikke kunne opnås tilskud fra Odense Kommunes krisepuljen. Hvis der kun er opnået delvist tilskud, kan der ansøges til restbeløbet.

 

Hvordan søges der

Foreningen skal udfylde ansøgningen på Fritidsportalen – under modulet ”Tilskud”, når foreningen er logget på.

Der åbnes for ansøgninger sidst på året, da regeringen har afsat yderligere midler i hjælpepakkerne til DIF, DGI, Dansk Firmaidræts Forbund og DUF. DUF har ansøgningsfrist den 21. september 2020 - når der er givet svar på disse ansøgninger, så åbner Odense Kommune for Krisepuljen. Endelig dato vil tilgå foreningerne pr. mail eller i Fritid og Folkeoplysnings Nyhedsbrev. 

 

Ansøgningsfrist

Meldes ud senere pr. mail eller i Fritid og Folkeoplysnings Nyhedsbrev.

I ansøgningsformularen på Fritdsportalen vil foreningen bla. blive bedt om at udfylde følgende:

 • Ansøgningsbeløb
 • Baggrund for ansøgningen
 • Information om foreningens økonomi
  • - Opgørelse af afholdte udgifter/tabte indtægter som følge af nedlukningen af aktiviteter ifbm. Covid19.
  • - Sidste års indtægter/udgifter
  • - Værdi af likvide midler 1. marts 2020
  • - Værdi af letomsætlige aktiver
  • - Forventet resultat i 2020
 • Upload af budget for ansøgning

 

Sagsbehandlingstid

Det forventes, at ansøgningerne er behandlet senest 15. september 2020.

Spørgsmål og svar:

 

Hvad betyder tabte nettoindtægter?
Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet ifbm. Covid-19. 

 

Hvad er der af krav til dokumentation?
Ifbm. ansøgningen indtaster foreningen oplysning om omsætning, resultat og egenkapital fra regnskab 2019 samt det forventede resultat i 2020. Herudover skal den ansøgne forening udfylde en lille tro-og-love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at man ikke søger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen