Spring til indhold

Tilskud til deltagelse i internationale mesterskaber og turneringer

Puljen bliver nedlagt pr. 31. december 2019 pga. omprioriteringer. Der kan ikke søges til internationale turneringer i 2020 og fremadrettet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 68

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

mjoh@odense.dk

Foto Odense Beach Volleyklub

Du kan søge støtte hvis;

  • foreningen du er medlem af, er hjemmehørende i Odense Kommune
  • idrætsgrenen er godkendt under Danmarks Idrætsforbund (DIF)
  • du/I er udtaget til deltagelse gennem specialforbundet
  • det er til deltagelse i senior mesterskaber og –turneringer. I særlige tilfælde kan der også søges om støtte til deltagelse i Ungdomsmesterskaber

 

Sådan søges puljen

Der skal søges digitalt.

Vejledende ansøgningsskema findes ved at logge på Fritidsportalen. Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst. Så finder du "Internationale turneringer" i oversigten.

Det støtter vi ikke

Der kan ikke søges om tilskud til deltagelse i danske mesterskaber eller tilsvarende turneringer i Danmark.


Opdateret 05-11-2019

By- og Kulturforvaltningen