Spring til indhold

Hjælpepakker til aftenskolerne

Regeringen har etableret flere hjælpepakker som er målrettet aftenskoler, foreninger og selvejende haller.

Statspulje - Kompensation til kulturinstitutioner, foreninger m.v.

Målgruppe 

Foreninger og selvejende haller der får mere eller mindre end 50% af de årlige driftsudgifter dækket af offentligt tilskud.

Kriterier

Der kan søges om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale. Periode 9. marts til 8. juni

Hvor søger vi

Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside hvis offentligt tilskud er mere end 50%

Erhvervsstyrelsens hjemmeside hvis offentligt tilskud er mindre end 50%

Frist 30/6 2020 

 

Statspulje - Aflyst eller udskudt større arrangement

Målgruppe

Foreninger/aftenskoler

 

Kriterier 

Over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide, kroniske syge)

Ændret den 19. april til arrangementer +350 og perioden forlænget til 31. august

Hvor søger vi 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

Kompensation til aftenskoler

Målgruppe

Aftenskoler

Kriterier

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet kriterier for ansøgning – se mere på deres hjemmeside.
 

Hvad kan man søge kompensation for?

Aftenskolerne kan søge kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan kompenseres for tabt deltagerbetaling op til de faktisk afholdte udgifter.

Hvor søger vi

Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside. Frist 22/6 2020

 

Kommunalt - Tilskud fra Odense Kommune

Målgruppe

Folkeoplysende foreninger

Kriterier

* De kommunale tilskud udbetales uanset om aktiviteterne gennemføres. 
* Der er ikke ændringer i kriterierne ifht. de almindelige ansøgningskriterier.
* Der er mulighed for at få tilskud forudbetalt for at hjælpe på likviditeten, 
* Betaling af gebyr kan udskydes, afregning af tilskud for 2019 kan gennemføres, selv om regnskabet ikke er godkendt på generalforsamling.

Hvor søger vi 

Kontakt Fritid og Folkeoplysning på fritid.bkf@odense.dk

 

Tryg Fondens akutpulje

Lukket for ansøgninger

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen