eSport - pulje til opstart og uddannelse af instruktører

Vil I starte eSport op i jeres forening, så kan vi måske hjælpe jer lidt på vej.

Kontaktinformation

Få hjælp og rådgivning

65 51 53 12

Fritid og Eliteidræt

Mail: fritid.bkf@odense.dk

Odense Kommune har fokus på eSport, da vi gerne vil være et dansk fyrtårn indenfor denne type aktiviteter.


Der er derfor afsat en pulje på 120.000 kr. i 2018. 

 

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal 

  • ansøger være godkendte folkeoplysende forening eller underafdeling
  • aktiviteterne foregå på fast tilrettelagte tidspunkter
  • deltagerne tilmelde sig aktiviteten
  • foreningen afsætte midler i sit fremtidige budget til udskiftning af udstyr
  • udstyr der er forældet, så vidt muligt sælges videre til fortsat brug andre steder

Der kan søges til

  • opstart på maksimum 40.000 kr. pr. forening
  • nødvendigt udstyr til foreningen, men ikke personligt udstyr
  • uddannelse af instruktører/træner

Sådan søger I puljen

Der skal søges digitalt.

Ansøgningsskema finder I ved at logge på Fritidsportalen. Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst. Så finder I eSport - opstart i oversigten.

Ansøgningerne behandles af Folkeoplysningsudvalget på et kommende møde efter I har søgt puljen. Bemærk, at udvalget kun holder ca. 6 årlige møder. 
Det kan være en god ide at kontakte os inden der udarbejdes en ansøgning og et budget.Opdateret 04-10-2018

By- og Kulturforvaltningen