Spring til indhold

Arrangementer og særlige begivenheder

Puljen bliver nedlagt pr. 31. december 2019 pga. omprioriteringer. Der kan ikke søges til arrangementer i 2020 og fremadrettet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 11

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fritid.bkf@odense.dk

Foto fra Odense Idrætshal - hverdagsevent badminton/bordtennis

Puljen  kan søges af

 • folkeoplysende foreninger/aftenskoler

 

hvor

 • der er fokus på enten deltagerne i arrangementet eller publikum
 • arrangementet er en vigtig del af foreningens virke
 • flere foreninger går sammen om et arrangement, der går på tværs af foreningernes formål

Hvis I vil søge puljen, så skal

 • I være hovedarrangør, medarrangør eller afvikler ift. eventen
 • arrangementet skal have forankring i foreningens hovedaktivitet
 • der udarbejdes et budget med alle indtægter og udgifter

Der kan søges til

 • et danmarksmesterskab
 • en landskamp
 • en spejderlejr (ikke som led i normale spejderaktiviteter, men de store landslejre)
 • et motionsarrangement
 • et "hverdagsevent"
 • med mere..

Eventen skal sætte fokus på en af foreningens faste aktiviteter, som det giver særlig mening at løfte i forhold til deltagerantal, publikum eller ift. medieomtale.

Offentlige institutioner kan som hovedregel ikke søge puljen, men må gerne indgå som medansøger/medarrangør.

 

Sådan søger I

Der skal søges digitalt.

Ansøgningsskema findes ved at logge på Fritidsportalen. Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst. Så finder du "Arrangementer og Særlige Begivenheder" i oversigten.


Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte til Fritid og Eliteidræt. Opdateret 05-11-2019

By- og Kulturforvaltningen