Spring til indhold

Aktivitetspulje - den åbne skole

Aktivitetspuljens er til samarbejde mellem aftenskoler/foreninger og skoler.

Billede af kasse med filt og nåle

Aktivitetspuljen er på 275.000 kr. til aktiviteter såsom teater, kreative fag med mere. 

 

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal

  • ansøger være en godkendt folkeoplysende forening
  • der være kvalitet i foreningens tilbud, så skoleeleverne oplever, hvad foreningen kan byde på

Der kan søges til, 

  • aflønning af instruktører, udarbejdelse af materiale til undervisning, samt omkostninger til nødvendige rekvisitter i undervisningen m.v. med maks. 150 kr. pr. time
  • aftaler over flere år
  • foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det samlede ansøgte beløb
  • udviklingsprojekter, der inspirerer andre foreninger

Vi anbefaler at I

  • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen
  • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale skal du rekvirere hos kontaktpersonerne herunder i Sundhedsforvaltningen. 


Hvis I får tilskud

Af hensyn til mulig revision af offentlige tilskud skal midler fra puljen i Odense Kommune fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab, således at der er en ”gruppe”, hvor udgifter og indtægter i forbindelse med puljen kan aflæses.

 

Sådan søger I puljen

Puljen søges på Aktiv Odense - tryk på log ind og vælg ForeningsPortalen

 

Puljen er overgået til Sundhedsforvaltningen

Pr. 1. september 2022 er denne pulje overgået fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen.

Følgende kan kontaktes:


Laura Karkov Jacobsen
Mail: lauka@odense.dk

Sundhedsforvaltningen