Spring til indhold

Aktivitetspulje - den åbne skole

Aktivitetspuljens er til samarbejde mellem aftenskoler/foreninger og skoler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 06

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fritid.bkf@odense.dk

Billede af kasse med filt og nåle

Aktivitetspuljen er på 500.000 kr. til aktiviteter såsom teater, kreative fag med mere. 

 

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal

  • ansøger være en godkendt folkeoplysende forening
  • der være kvalitet i foreningens tilbud, så skoleeleverne oplever, hvad foreningen kan byde på

Der kan søges til, 

  • aflønning af instruktører/undervisere, udarbejdelse af undervisningsmateriale samt omkostninger til nødvendige undervisningsrekvisitter m.v.
  • aftaler over flere år
  • foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det samlede ansøgte beløb
  • udviklingsprojekter, der inspirerer andre foreninger

Vi anbefaler at I

  • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen
  • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale finder du på Fritidsportalen under "Puljer - skemaer" på dette link. Det kan udfyldes og uploades sammen med, at du udfylder ansøgningen på Fritidsportalen.

 

Sådan søger I puljen

Vejledende ansøgningsskema finder du ved at logge på Fritidsportalen. Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst. Så finder du Aktivitetspuljen i oversigten.

 

 

By- og Kulturforvaltningen