Spring til indhold

Aktivitetspulje - den åbne skole

Aktivitetspuljens er til samarbejde mellem aftenskoler/foreninger og skoler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Billede af kasse med filt og nåle

Aktivitetspuljen er på 275.000 kr. til aktiviteter såsom teater, kreative fag med mere. 

 

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal

  • ansøger være en godkendt folkeoplysende forening
  • der være kvalitet i foreningens tilbud, så skoleeleverne oplever, hvad foreningen kan byde på

Der kan søges til, 

  • aflønning af instruktører, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt omkostninger til nødvendige undervisningsrekvisitter m.v. med maks. 150 kr. pr. time
  • aftaler over flere år
  • foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det samlede ansøgte beløb
  • udviklingsprojekter, der inspirerer andre foreninger

Vi anbefaler at I

  • udarbejder en samarbejdsaftale med skolen
  • undersøger hvilke læringsmål der er for det fag I underviser i. Se på emu.dk

Skema til samarbejdsaftale finder du på Fritidsportalen under "Puljer - skemaer" på dette link. Det kan udfyldes og uploades sammen med, at du udfylder ansøgningen på Fritidsportalen.

 

Sådan søger I puljen

Vejledende ansøgningsskema finder du ved at logge på Fritidsportalen. Tryk på det lilla ikon "Tilskud" og tryk på ny tilskudsansøgning øverst. Så finder du Aktivitetspuljen i oversigten.

 

 

By- og Kulturforvaltningen