Spring til indhold

Sådan søger du

Fællesskabspuljen havde ansøgningsfrist den 1. december 2021.
Du kan ikke længere søge puljen.

 

 

Ansøgningen skal rumme:

 

 • Projektbeskrivelse (formål, målgruppe og indhold), herunder beskrivelse af, hvorledes projektet understøtter et eller flere af FN’s verdensmål.
 • Beskrivelse af projektets involvering af lokalområdet.
 • Projektorganisation (hvem står bag, hvem udfører, hvem er ansvarlig).
 • Oversigt over samarbejdspartnere (kun ved ansøgninger over 25.000kr).
 • Tidsplan (projektets start- og sluttidspunkt).
 • Redegørelse for efterfølgende drift og vedligehold.
 • Samlet budget for hele projektet og et samlet finansieringsbudget (heri indregnes evt. udgifter til rådgiver, revision, uforudsete udgifter mv.).
 • Oplysning om, hvorvidt der tidligere er ydet støtte fra Forstadspuljen eller Bydelspuljen til projektet.

Hvem kan søge?

 

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede. Projektet skal være placeret i ét af følgende almene boligområder i Odense:

 

 • Dianavænget/Heliosvænget
 • Højemarksvejkvarteret
 • Paaruplund/Højstruplund
 • Stærmosegården
 • Ejerslykke afd. 310

 

Hvem kan ikke søge?

 

 • Enkeltpersoner
 • Erhvervsvirksomheder
 • Kommunale institutioner kan ikke stå som primær ansøger, men som medansøger i samarbejde med andre lokale aktører

 

 

Kontakt

 

Har du spørgsmål til fællesskabspuljen, kan du kontakte Inge Langkilde på tlf. 21840096 eller mail: ingla@odense.dk