Spring til indhold

Søg Bydelspuljen mundtligt

Drømmer du om sammen med en forening, organisation eller gruppe af borgere at udvikle identiteten og styrke fællesskabet i lokalområdet?
Så kan du i årets 1., 2. og 3. kvartal søge Bydelspuljen mundtligt om bevillinger på op til max. 25.000 kr.

Der afholdes ansøgningsmøder den 26. og 28. september 2023. Der er lukket for tilmelding til denne ansøgningsrunde.

På denne side kan du læse om, hvordan du søger Bydelspuljen mundtligt.

Det er vigtigt at læse den generelle information om at søge Bydelspuljen, herunder puljens kriterier og retningslinjer m.m., inden du udfylder og indsender din tilmelding til en mundtlig ansøgning.

 

Læs generelt om at ansøge Bydelspuljen

 

 

Tilmelding nødvendig

Ved den mundtlige ansøgningsrunde er tilmelding nødvendig, og der et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

I grafikken herunder kan du se processen for mundtlige ansøgninger til Bydelspuljen på op til 25.000 kr.

 

 

 

 

Hvordan foregår mundtlige ansøgning til Bydelspuljen?

 

1. Læs Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer

Først og fremmest forventer vi selvfølgelig, at du har læst Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer og har gjort dig relevante overvejelser om projektet inden tilmelding til ansøgning.

 

 

2. Tilmeld dig mundtlig ansøgning via tilmeldingsmodul

Når du via tilmeldingsmodulet øverst på siden tilmelder dig mundtlig ansøgning, skal du skrive, hvem der søger, om I er momsregistrerede eller ej, hvor mange penge I søger, titel på projekt samt en kort beskrivelse af projektet og kontaktinfo til kontaktperson.

Du vil blive bedt om sammen med ansøgningen at fremsende:

 • Vedtægter for foreningen/organisationen
 • Budget for projektet

Når du har tilmeldt dig, modtager du en elektronisk kvittering. I ugen op til de mundtlige ansøgninger modtager du en mail med det endelige mødetidspunkt.

 

 

3. Mundtlig ansøgning

Du modtager en kvittering for din tilmelding og herefter en mødeindkaldelse til et elektronisk møde i programmet Teams. Til mødet vil 2-4 konsulenter fra forskellige forvaltninger lytte og stille spørgsmål til din mundtlige ansøgning. Der er afsat 20-25 minutters dialog til hver ansøgning. Du/I fortæller om det projekt, der søges midler til, herunder:

 

 • Beskrivelse af projektet (formål, målgruppe og indhold).
 • Overvejelser omkring hvordan projektet understøtter et eller flere af FN's verdensmål.
 • Beskrivelse af projektets involvering af lokalområdet.
 • Projektorganisering (hvem står bag projektet? hvem udfører det? hvem er ansvarlig?).
 • Tidsplan (projektets start og sluttidspunkt).
 • Plan for drift og vedligehold.
 • Samlet budget for hele projektet og et samlet finansieringsbudget (eksempelvis udgifter til rådgiver, revision, uforudsete udgifter mv.).
 • Om der tidligere er ydet støtte fra Bydelspuljen eller Forstadspuljen til projektet (Bydelspuljen har tidligere heddet Forstadspuljen).
 • Eventuelt andre bemærkninger.

Særligt for anlægsprojekter vil du også blive bedt om at fremsende:

 • Oversigtskort der viser arealet eller bygningens placering.
 • Dokumentation for aftale med Odense Kommune, såfremt projektet opføres/anlægges på jord ejet af Odense Kommune.
 • Eventuelle tilbud og projektbeskrivelser.

 

 

4. Bekræft ansøgning

Under mødet noterer en af konsulenterne den relevante information ned i et ansøgningsskema. Konsulenten sikrer herefter sammen med ansøgeren, at der er overensstemmelse mellem det, der søges midler til, og det, der står i ansøgningen. Evt. supplerende juridisk information m.m. indhentes efter samtalerne.

 

 

5. Afgørelse om bevilling/afslag til mundtlige ansøgninger

Efter afholdelse af mundtlige ansøgninger indstiller konsulentgruppen projekter til bevilling/afslag. Det er Borgmesterforvaltningen, der træffer afgørelse om mundtlige ansøgninger. Forvaltningen kan dog ikke træffe afgørelse i sager, hvor kriterie nr. 7 bliver tillagt vægt (projekter, der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner). Borgmesterforvaltningen kan uddele op til 1 mio. kr. hvert år til mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. Såfremt midlerne ikke bliver uddelt, går de tilbage i Bydelspuljen. Du kan forvente afgørelse på din ansøgning cirka 4 uger efter ansøgning, hvis der ikke er yderligere forhold, der skal afklares.

 

 

Kontakt

 

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Bystrategisk konsulent Helene Lysebjerg Grenild på hlgr@odense.dk

 

 

Bydelspuljen rosa skatere

 

Borgmesterforvaltningen