Spring til indhold

Søg Bydelspuljen mundtligt

Drømmer du om sammen med en forening, organisation eller gruppe af borgere at udvikle identiteten og styrke fællesskabet i lokalområdet?
Så kan I søge Bydelspuljen mundtligt til projekter på max. 25.000 kr.

Har du sammen med en forening, en organisation eller en gruppe af borgere en god idé til et fællesskabende projekt, der kan være med til at styrke identiteten og udvikling af lokalområdet?

 

Måske drømmer I om at lave en byhave, et fortovsbibliotek, et rekreativt område, forskønnelse af eksisterende områder, naturkasser, lommeparker, udendørskøkken til fællesspisning, legepatrulje eller noget helt andet der kan være med til at gøre lokalområdet til et endnu bedre sted at bo og leve.

 

Så kan I søge bydelspuljen mundtligt om maksimalt 25.000 kr. på særlige ansøgningsdage tre gange årligt.

 

Med støtte fra Bydelspuljen skal det være lettere for borgerne at få indflydelse på udviklingen i lokalområdet og i byens udvikling. Ved at støtte op om mobilisering af nye kræfter og initiativer i lokalområderne bidrager puljen til at styrke det lokale engagement og fællesskab.

 

Næste mundtlige ansøgningsrunde

Her på siden vil du kunne tilmelde dig den mundtlige ansøgningsrunde, når der er åbent for tilmelding. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, og der vil være et begrænset antal pladser. 

Afholdelse af mundtlige ansøgninger vil følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og afholdes derfor som digitale møder via programmet Teams. Af samme årsag vil du også kunne ansøge skriftligt.

Den mundtlige ansøgningsrunde afholdes næste gang digitalt i 1. kvartal af 2021.

  

Hvordan tilmelder jeg mig mundtlig ansøgning til Bydelspuljen?

For at ansøge Bydelspuljen mundtligt er det nødvendigt at tilmelde sig først.

Her skal du skrive, hvem der søger, om I er momsregistrerede eller ej, hvor mange penge I søger, titel på projekt samt en kort beskrivelse af projektet og kontaktinfo til kontaktperson.

Det er vigtigt at læse Bydelspuljens kriterier og retningslinjer, inden du udfylder og indsender tilmelding til mundtlig ansøgning. Der er forskellige krav til det at modtage et offentligt tilskud, herunder momsregler, regler om forsikringsdækning ved anlæg og drift, krav om overholdelse af Tilbudsloven og aflæggelse af regnskab.

 

Vælger du at søge skriftligt skal du tilmelde dig på samme måde som til en mundtlig ansøgning. Du skal også indsende samme type beskrivelse af projektet og de samme dokumenter som til en mundtlig ansøgning. Se information om ansøgningsmaterialet herunder.

 

Find de samlede formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen her. 

 

 

Tilmelding til den mundtlige ansøgning sker her

 

 

Hvordan foregår mundtlige ansøgning til Bydelspuljen?

 

1. Læs Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer

Først og fremmest forventer vi selvfølgelig, at du har læst Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer og har gjort dig relevante overvejelser om projektet inden tilmelding til ansøgning.

 

 

2. Tilmeld dig mundtlig ansøgning via tilmeldingsmodul

Når du har tilmeldt dig mundtlig ansøgning via tilmeldingsmodulet, modtager du en elektronisk kvittering. I ugen op til de mundtlige ansøgninger modtager du en mail med det endelige mødetidspunkt.

 

3. Mundtlig ansøgning

Du modtager en kvittering for din tilmelding og herefter en mødeindkaldelse til et fysisk møde eller et elektronisk møde i programmet Teams. Til mødet vil 2-4 medarbejdere med bredt dækkende kompetencer fra Bydelspuljen lytte og stille spørgsmål til din mundtlige ansøgning. Der er afsat 20-25 minutters dialog til hver ansøgning. 
 
Du/I fortæller om det projekt, der søges midler til, herunder:

 

 • Beskrivelse af projektet (formål, målgruppe og indhold)
 • Overvejelser omkring hvordan projektet understøtter et eller flere af FN's verdensmål 
 • Beskrivelse af projektets involvering af lokalområdet 
 • Projektorganisering (hvem står bag, hvem udfører, hvem er ansvarlig) 
 • Tidsplan (projektets start og sluttidspunkt) 
 • Plan for drift og vedligehold 
 • Samlet budget for hele projektet og et samlet finansieringsbudget (eksempelvis udgifter til rådgiver, revision, uforudsete udgifter mv.). 
 • Om der tidligere er ydet støtte fra Forstadspuljen eller Bydelspuljen til projektet
 • Eventuelt andre bemærkninger

 

Du vil blive bedt om at fremsende:

 • Vedtægter for foreningen/organisationen

 

Særligt for anlægsprojekter vil du også blive bedt om at fremsende:

 • Oversigtskort, der viser arealet eller bygningens placering
 • Dokumentation for aftale med Odense Kommune, såfremt projektet opføres/anlægges på jord ejet af Odense Kommune
 • Eventuelle tilbud og projektbeskrivelser

4. Bekræft ansøgning 

Under dialogen noterer en af konsulenterne den relevante information ned i et ansøgningsskema. Konsulenten sikrer herefter sammen med ansøgeren, at der er overensstemmelse mellem det, der søges midler til, og det der står i ansøgningen. Evt. supplerende juridisk information m.m. indhentes efter samtalerne.


Hvem træffer afgørelse om bevilling/afslag til mundtlige ansøgninger? 

Efter afholdelse af mundtlige ansøgninger indstiller konsulentgruppen projekter til bevilling/afslag. Det er Borgmesterforvaltningen (og ikke Økonomiudvalget), der træffer afgørelse vedr. mundtlige ansøgninger under 25.000 kr.   Borgmesterforvaltningen kan dog ikke træffe afgørelse i sager, hvor kriterie nr. 7 bliver tillagt vægt. (Projekter, der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner).    Borgmesterforvaltningen kan uddele op til 1 mio. kr. hvert år til mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. Såfremt midlerne ikke bliver uddelt, går de tilbage i Bydelspuljen.   
Du kan forvente afgørelse på din ansøgning cirka 4 uger efter ansøgning. 

 

Hvem kan søge?

 • Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune.
 • For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede.
 • Projektet skal være placeret i Odense.

  

Hvem kan ikke søge?

 • Enkeltpersoner
 • Erhvervsvirksomheder
 • Kommunale institutioner kan ikke stå som primær ansøger, men som medansøger i samarbejde med andre lokale aktører

 

Kontakt

Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte Bystrategisk konsulent Helene Lysebjerg Grenild på mail hlgr@odense.dk 

 

Bydelspuljen rosa skatere

 

Borgmesterforvaltningen