Spring til indhold

Retningslinjer for brug af Bydelspuljens midler

Det bevilgede tilskud skal anvendes som beskrevet i ansøgningen og budgettet.

Bevilling af tilskuddet gives under forudsætning af, at der ved projektets afslutning aflægges regnskab for de udbetalte midler og en redegørelse for anvendelsen. Retningslinjerne oplyses bevillingsmodtager i bevillingsskrivelsen.

 
 
For bevillinger på eller over 100.000 kr. skal projektregnskabet være påtegnet af statsautoriseret eller registreret revisor.
 
For bevillinger under 100.000 kr. vedlægges samtlige fakturaer. Projektregnskabet skal være direkte sammenligneligt med budgettet. Der aflægges ledelseserklæring og fremsendes en evaluering. Midler til revisor kan tages af bevillingen.

 

 

Evaluering

Det skal af regnskab og evaluering af projektet klart være dokumenteret, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt.

 

Tilbagebetaling

Bruges det bevilgede beløb ikke fuldt ud, skal de resterende midler tilbagebetales, medmindre andet aftales.

 

Ved misligholdelse af ovenstående forudsætninger har Odense Kommune ret til at kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt fra tilskudsmodtager.

 

 

Bydelspuljen ældre mand ved minibibliotek

Borgmesterforvaltningen