Spring til indhold

Generelt om ansøgning til Bydelspuljen

Der er tre mundtlige ansøgningsfrister i løbet af året, fordelt på 1., 2. og 3. kvartal. Derudover er der én årlig skriftlig ansøgningsfrist. Du kan for øjeblikket ikke ansøge bydelspuljen skriftligt, da puljen er under revidering.

Retningslinjer for Bydelspuljen

Det er vigtigt at læse, hvilke regler og retningslinjer Bydelspuljen er underlagt, inden du udfylder og indsender en ansøgning. Der er forskellige krav til det at modtage et offentligt tilskud, herunder momsregler, regler om forsikringsdækning ved anlæg og drift, krav om overholdelse af Tilbudsloven og aflæggelse af regnskab.

 

Alle relevante informationer om Bydelspuljen finder du her på hjemmesiden. Alle informationer kan også læses samlet i en pdf-fil:

 

Læs om Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer m.m. som pdf-fil.

 

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede. Projektet skal være placeret i Odense.

 

Hvem kan ikke søge?

  • Enkeltpersoner
  • Erhvervsvirksomheder
  • Kommunale institutioner kan ikke stå som primær ansøger, men som medansøger i samarbejde med andre lokale aktører

 

Mundtlige ansøgninger

Man kan ansøge bydelspuljen mundtligt om maksimalt 25.000 kr., og det foregår på særlige ansøgningsdage tre gange årligt i 1., 2. og 3. kvartal. Det er nødvendigt, at du tilmelder dig til de mundtlige ansøgningsrunder. Næste ansøgningsrunde annoncerer vi på www.odense.dk/bydelspuljen og på Odense Kommunes facebookside: www.facebook.com/OdenseKom.

 

Læs mere om, hvordan du søger bydelspuljen mundtligt og tilmeld dig.

 

 

Skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen

 

Du kan for øjeblikket ikke ansøge bydelspuljen skriftligt, da puljen er under revidering. 

 

 

Hjælp til dit frivillige arbejde

Hvis du har brug for hjælp til at oprette eller drive en forening, kan du finde hjælp i værktøjskassen her

 

dekorativt billede

 

Borgmesterforvaltningen