Spring til indhold

Hvorfor har Odense en Bydelspulje?

Odenses mange lokalområder har hver deres særegne identiteter. Bydelspuljen skal være med til at understøtte og styrke identiteten og gøre lokalområderne til endnu bedre steder at bo.

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense, herunder lokalområdernes engagement i arbejdet med et eller flere af FN's Verdensmål .

 

Den skal styrke det gode liv i lokalområderne og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere.

 

Styrk fællesskabet og gør idé til virkelighed i dit lokalområde

Måske drømmer du sammen med din forening, organisation eller andre borgere om at lave en byhave, et fortovsbibliotek, et rekreativt område, forskønnelse af eksisterende områder, naturkasser, lommeparker, udendørskøkken til fællesspisning, legepatrulje eller andet der kan være med til at styrke identiteten og fællesskabet i lokalområdet. Så er Bydelspuljen måske noget for jer.

 

Med støtte fra Bydelspuljen skal det være lettere for borgerne at få indflydelse på udviklingen i lokalområdet og i byens udvikling. Ved at støtte op om mobilisering af nye kræfter og initiativer i lokalområderne bidrager puljen til at styrke det lokale engagement og fællesskab.

 

Eksempelvis kan puljen støtte nye samlingssteder, modernisering af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter, eller nye rekreative anlæg og fælles udendørs mødesteder samt udvikling af nye tiltag på en ny og innovativ måde, som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.

 

Den kan også være med til at støtte arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrker de sociale netværk, fremmer frivillighed og giver borgerne bedre mulighed for at sætte deres ressourcer i spil.

 

 

Du kan læse Bydelspuljens fulde formål, kriterier og retningslinjer her

Læs hvordan du kan søge Bydelspuljen her

 

 

Bydelspuljen rosa collage

Borgmesterforvaltningen