Spring til indhold

Hvorfor har Odense en Bydelspulje?

Odenses mange lokalområder har hver deres særegne identiteter. Bydelspuljen skal være med til at understøtte og styrke identiteten og gøre lokalområderne til endnu bedre steder at bo.

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense, herunder lokalområdernes engagement i arbejdet med et eller flere af FN's Verdensmål.

 

Med støtte fra Bydelspuljen skal det være lettere at få indflydelse på udviklingen i lokalområdet og i byens udvikling. Ved at støtte op om mobilisering af nye kræfter og initiativer i lokalområderne bidrager puljen til at styrke det lokale engagement og fællesskab.

 

Styrk fællesskabet og gør idé til virkelighed i dit lokalområde

Måske drømmer du sammen med din forening, organisation eller andre borgere om at lave en byhave, et fortovsbibliotek, et rekreativt område, forskønnelse af eksisterende områder, naturkasser, lommeparker, udendørskøkken til fællesspisning, legepatrulje eller noget helt andet, der kan være med til at styrke identiteten og fællesskabet i lokalområdet. Så er Bydelspuljen måske noget for jer.

Puljen kan fx støtte nye samlingssteder, modernisering af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter, eller nye rekreative anlæg og fælles udendørs mødesteder samt udvikling af nye tiltag på en ny og innovativ måde, som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.

Puljen kan også være med til at støtte arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrker de sociale netværk og fremmer frivillighed.


Læs om hvordan du søger Bydelspuljen

 

Download pdf-fil om Bydelspuljen

Alle relevante informationer om Bydelspuljen finder du her på hjemmesiden. Alle informationer kan også læses samlet i en pdf-fil:

 

Læs om Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer m.m. som pdf-fil

 

 

Bydelspuljen rosa collage

Borgmesterforvaltningen