Spring til indhold

Bevillinger mundtlige ansøgninger

Mange foreninger, organisationer og grupper af borgere drømmer om at udvikle identiteten og styrke fællesskabet i lokalområdet. Her kan du læse hvilke projekter, der er blevet bevilget penge til at blive realiseret via Bydelspuljens mundtlige ansøgninger i 2019 og måske lade dig inspirere til at søge midler til et projekt i dit lokalområde.

Bydelspuljens mundtlige ansøgninger med bevillinger på 25.000 kr. eller derunder behandles af et panel af medarbejdere på tværs af forvaltningerne med bredt dækkende kompetencer, som indstiller projekter til bevilling/afslag.

 

Ansvarlig chef fra Borgmesterforvaltningen træffer beslutning om bevilling eller afslag på mundtlige ansøgninger under 25.000 kr.

 

 

Via linket nedenfor kan du se, hvilke projekter, der fik bevilling fra Bydelspuljens mundtlige ansøgninger i 2019

 

 

Bevillinger Bydelspuljens mundtlige ansøgninger 2019

Borgmesterforvaltningen