Spring til indhold

Bevillinger 2016

.

Ansøgningerne til Forstadspuljen 2016 blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 24. februar 2016.

 

Den samlede Forstadspulje 2016 udgjorde i alt 13.570.593 kr. Der blev søgt for i alt 26.923.628 kr. fordelt på 70 ansøgninger, og det har derfor desværre ikke været muligt at imødekomme alle ansøgninger.

 

Det har været nødvendigt at foretage en afvejning i forhold til de ansøgninger, der vurderes bedst at opfylde kriterierne for forstadspuljen.

 

41 ansøgninger fik bevilling, 28 ansøgninger har fået afslag, og én ansøgning blev trukket tilbage.

 

Du kan se Økonomiudvalgets beslutning her:

 

http://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/okonomiudvalget?DagsordenID=82