Spring til indhold

Bevillinger

Det er Økonomiudvalget, der træffer beslutning om Bydelspuljens skriftlige ansøgninger. Borgmesterforvaltningen træffer beslutning om alle Bydelspuljens mundtlige ansøgninger. Du kan altid læse, hvem der har fået bevilling og afslag på skriftlige ansøgninger i referaterne fra Økonomiudvalgets møder.

Bydelspuljens skriftlige ansøgninger behandles af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem forvaltninger i Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, hvorefter de indstiller projekter til Økonomiudvalget, som træffer beslutning om bevilling eller afslag.

 

Bydelspuljens mundtlige ansøgninger med bevillinger på 25.000 kr. eller derunder behandles af et panel af medarbejdere på tværs af forvaltningerne med bredt dækkende kompetencer, som indstiller projekter til bevilling/afslag. Ansvarlig chef fra Borgmesterforvaltningen træffer beslutning om bevilling eller afslag på mundtlige ansøgninger under 25.000 kr.

 

 

Bydelspuljen børn i skolegaard  blaa

 

 


Borgmesterforvaltningen