Spring til indhold

Bevillinger

Det er Odense Kommunes Økonomiudvalg, der træffer beslutning om Bydelspuljens skriftlige ansøgninger. Borgmesterforvaltningen træffer beslutning om Bydelspuljens mundtlige ansøgninger.

 

Bydelspuljens skriftlige ansøgninger behandles af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger i Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen hvorefter de indstiller projekter til Økonomiudvalget, som træffer beslutning om bevilling eller afslag.

 

Du kan for øjeblikket ikke ansøge bydelspuljen skriftligt, da puljen er under revidering.

 

Du kan altid læse, hvem der har fået bevilling og afslag på skriftlige ansøgninger i referaterne fra Økonomiudvalgets møder.

 

Du finder referaterne her.

 

Bydelspuljens mundtlige ansøgninger med bevillinger på maksimalt 25.000 kr. behandles af et panel af medarbejdere på tværs af forvaltningerne, som indstiller projekter til bevilling/afslag. Ansvarlig chef fra Borgmesterforvaltningen træffer beslutning om bevilling eller afslag på mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr.

 

 

Bydelspuljen børn i skolegaard  blaa

 

 


Borgmesterforvaltningen