Spring til indhold

Ansøgning til Bydelspuljen

Der er én årlig skriftlig ansøgningsfrist, den 1. november. For ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. er der derudover tre mundtlige ansøgningsfrister i løbet af året.

Retningslinjer for Bydelspuljen

Det er vigtigt at læse, hvilke regler og retningslinjer Bydelspuljen er underlagt, inden du udfylder og indsender en ansøgning. Der er forskellige krav til det at modtage et offentligt tilskud, herunder momsregler, regler om forsikringsdækning ved anlæg og drift, krav om overholdelse af Tilbudsloven og aflæggelse af regnskab. 

 

Læs de samlede formål, kriterier og retningslinjer for Bydelspuljen her

 

Hvem kan søge?

  • Foreninger, organisationer og grupper af borgere med hjemsted i Odense Kommune. For flerstrengede foreninger gælder det, at hvis hovedafdeling og underafdeling ikke begge er hjemmehørende i Odense, vil der blive lagt særlig vægt på, hvorvidt underafdelingen og projektet er tilstrækkeligt lokalt forankrede. Projektet skal være placeret i Odense.

 

Hvem kan ikke søge?

  • Enkeltpersoner
  • Erhvervsvirksomheder
  • Kommunale institutioner kan ikke stå som primær ansøger, men som medansøger i samarbejde med andre lokale aktører

 

Mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr.

Man kan ansøge bydelspuljen mundtligt om maksimalt 25.000 kr. på særlige ansøgningsdage tre gange årligt i 1., 2. og 3. kvartal. De konkrete ansøgningsdage annonceres på www.odense.dk/bydelspuljen.

Det er nødvendigt med tilmelding til mundtlig ansøgning forud for afholdelsen af ansøgningsdagene.

Næste ansøgningsrunde annoncerer vi på odense.dk/bydelspuljen. Her kan man også læse, hvordan de mundtlige ansøgninger afvikles ift. myndighedernes retningslinjer for covid-19.

 

Læs mere om, hvordan du søger Bydelspuljen mundtligt og tilmeld dig her. 

 

Det er Borgmesterforvaltningen (og ikke Økonomiudvalget), der træffer afgørelse vedr. mundtlige ansøgninger under 25.000 kr. Borgmesterforvaltningen kan dog ikke træffe afgørelse i sager, hvor kriterie nr. 7 bliver tillagt vægt. (Projekter, der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner).

Borgmesterforvaltningen kan uddele op til 1 mio. kr. hvert år til mundtlige ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. Såfremt midlerne ikke bliver uddelt, går de tilbage i bydelspuljen.

Skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen

Proces for skriftlige ansøgninger til Bydelspuljen

Skriftlige ansøgninger over 25.000 kr.

Ansøgning til bevillinger over 25.000 kr. skal ske skriftligt ved brug af følgende ansøgningsskema.

 

Ansøgningsskemaet til bevillinger over 25.000 kr. 

 

BEMÆRK: Hvis din browser er Chrome, åbnes ansøgningsskemaet kun som en viewer. For at gemme tekst i skemaet, skal du downloade skemaet til din pc og gemme skemaet på din pc. Du kan også åbne skemaet i Explorer.

 

BEMÆRK OGSÅ: At der er begrænset plads i skemaet. Teksten i boksene bliver mindre og mindre, jo mere du skriver. Hvis du har brug for yderligere skriveplads, er du velkommen til at vedlægge et bilag til ansøgningsskemaet.

 

Hvis du ansøger om et anlægsprojekt på et kommunalt areal, skal du lave aftale med Odense Kommune, inden du sender din ansøgning. Vedlæg også et kort, der viser, hvor projektet ønskes placeret. Du kan printe et kort fra KortInfo.

 

Skriftlige ansøgninger på maksimalt  25.000 kr. 

For ansøgninger på maksimalt 25.000 stilles der ikke krav om, at ansøger skal gå sammen med andre aktører for at kunne søge. (Særkriterium A gælder således ikke for ansøgninger på maksimalt 25.000 kr.)

Ansøgning til bevillinger på maksimalt 25.000 kr. skal ske skriftligt ved brug af ansøgningsskemaet her:

 

Ansøgningsskemaet til skriftlige ansøgninger på max 25.000 kr.

 

BEMÆRK: Hvis din browser er Chrome, åbnes ansøgningsskemaet kun som en viewer. For at gemme tekst i skemaet, skal du downloade skemaet til din pc og gemme skemaet på din pc. Du kan også åbne skemaet i Explorer.

BEMÆRK OGSÅ: At der er begrænset plads i skemaet. Teksten i boksene bliver mindre og mindre, jo mere du skriver. Hvis du har brug for yderligere skriveplads, er du velkommen til at vedlægge et bilag til ansøgningsskemaet.

 

Ansøgningsfrist for skriftlige ansøgninger

Alle skriftlige ansøgninger sendes elektronisk til kals@odense.dk senest den 1. november 2020.

 

Det er Økonomiudvalget, der træffer beslutning om bevilling og afslag på skriftlige ansøgninger.

 

 

dekorativt billede

 

Borgmesterforvaltningen