Spring til indhold

Inspiration

Der er brug for nye og anderledes idéer til projekter i Borgerne Bestemmer 2020-puljen

De nye krav til projektidéer i årets Borgerne Bestemmer-pulje kalder på man tænker frivillighed og velfærd ind i de idéer, der kan indstilles til valg.

 

100.000 kr. ud af de 200.000 kr. er øremærket til velfærd og sociale projekter.

Bestemmer-puljen handler om at styrke fællesskaber og åbne for at borgere kan byde ind i fællesskaber med de ressourcer de har hver i sær.

 

Det kan f.eks. være når en borgergruppe inviterer til fællessang i lokalområdets ældrecenter, eller en gruppe borgere arrangerer events med højtlæsning og historiefortælling for børn eller ældre.

Det kan også være arrangementer, hvor man inviterer til aktiviteter, hvor man mødes med andre borgere, man ikke plejer møde.

Det kan f.eks. være fællesspisninger eller arrangementer, hvor man mødes ved det grønne område for at dyrke motion eller starte en naturvandring. Borgerne
  

I dette Inspirationskatalog er der vist eksempler på hvad Borgerne Bestemmer-puljens midler kan bruges til.

 

Husk også at du kan kontakt Borgmesterforvaltningen for svar på spørgsmål og flere informationer om Borgerne Bestemmer-puljen 2020 ved at sende en mail til sarje@odense.dk

 

 

Borgmesterforvaltningen