Spring til indhold

Fase 2 - Opstart

"Vores ansøgning vandt! Nu tager vi fat!".

De styregrupper, der vinder et forløb med Borgerne Bestemmer 2019, har til opgave at inddrage lokalområdet.

De skal vide, at der en pulje i spil, så de kan byde ind med deres idéer og engagement. Det kan eksempelvis være via annoncer i lokalavisen, sociale medier og lokale informationsmøder.

 

 

Det er den lokale styregruppes ansvar at formidle, borgernes idéer skal være projekter, der er offentligt tilgængelige og som øger fællesskabet i området.

 

By- og Kulturforvaltningen