Spring til indhold

Støtte til socialt udsatte borgere i risiko for bandeafpresning

Som led i Odense Kommunes generelle indsats mod bandekriminelle grupperinger er der afsat i alt 3 mio. kr. til at yde støtte til socialt udsatte Odense-borgere, der er i risiko for afpresning, udnyttelse, vold mv. fra de organiserede bandekriminelle grupperinger. Ligeledes har puljen til formål at flere relaterede episoder med vold, afpresning mv. anmeldes.

Hvem kan søge?

Midler fra puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, som hjælper udsatte Odense borgere og/eller oplyser om indsatserne mod de organiserede bandekriminelle grupperinger i byen.  

 

Hvordan søges der om midler?

Der er to måder at søge om midler på: 

1. Ved at udfylde et ansøgningsskema
2. Ved akutindsatser: Tag direkte kontakt til Odense Kommune
 
 

1. Ansøgningsskema  - søg om støtte til jeres frivillige sociale indsatser, oplysende arbejde og frivilligpleje

 Søg om støtte fra ”Puljen for støtte til socialt udsatte borgere i risiko for bandeafpresning” ved at udfylde puljens elektroniske ansøgningsskema. 

Husk at vedhæfte et budget med indtægts- og udgiftsposter i ansøgningsskemaet. 
 
Hvad kan der søges om tilskud til: 
Puljen giver støtte til frivillige  organisationer, som hjælper socialt udsatte borgere, der er i risiko for / er udsat for bandeafpresning, vold, udnyttelse mv. fra de organiserede bander i Odense. Gennem ansøgningsskemaet kan man søge til tre forskellige typer aktiviteter:

  • Udgifter forbundet med frivillige sociale indsatser, som hjælper socialt udsatte borgere, der oplever trusler fra det organiserede bandekriminelle miljø. Der kan både være tale om både kortsigtede, langsigtede og løbende indsatser. Der kan også være tale om forebyggende indsatser, så de socialt udsatte borgere, der er i risiko for at opleve afpresning, vold og udnyttelse, kan hjælpes på forhånd. 
  • Styrkelse af netværk og rekruttering af frivillige kræfter. Herunder f.eks. frivilligpleje, supervision, kompetenceudvikling af frivillige. rekruttering og annoncering.
  • Generel oplysning om indsatserne mod organiserede bandekriminelle grupperinger.

 
Spørgsmål? Kontakt Frivillighedskonsulent Asger Maurice Freud-Blæsbjerg på bsf-frivillig@odense.dk 
 
 

2. Akutmidler

Søg om midler til akutindsatser - f.eks. hjælp til borgere, der akut skal væk fra byen 
En del af puljen er særligt afsat til understøttelse af foreninger/organisationer, der hjælper socialt udsatte Odense-borgere med akut at komme væk fra byen, med kontakt til politiet, mv. 
 
Midlerne gives til de udgifter, som foreningen/organisation har i forbindelse med at imødekomme og hjælpe den udsatte borgeres akutte behov for at komme væk fra byen. Der kan ikke gives tilskud borgernes personlige udgifter. 
 
Akutmidlerne søges ved at tage direkte kontakt på telefon 63 75 57 75 eller mail troe@odense.dk

 

Krav til afrapportering

Opnås støtte fra puljen, gælder de samme regler for afrapportering som ved puljen for frivilligt socialt arbejde

 

Nyttige links

Gå til ansøgningsskemaet

Læs mere om retningslinjerne for puljen her

Krav til afrapportering

 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen