Puljeguiden

Et redskab til fundraising for foreninger og aktive frivillige. Få overblik over puljer og fonde ved hjælp af den digitale smutvej: www.puljeguiden.dk

Puljeguiden er et redskab til fonds- og puljeansøgning, som er tilgængelig for alle foreninger og aktive frivillige i Odense Kommune. Puljeguiden indeholder en komplet database med alle relevante fonde og puljer, der kan søges med henblik på at støtte projekter. 

Puljeguiden er brugervenlig, og det er at danne sig et overblik over, hvilke puljer og fonde, der er relevante for netop det projekt eller den idé, I mangler tilskud til. Puljeguiden har også en vejledningsdel, som giver jer tips, tricks og redskaber til ansøgningsprocessen.

Odense Kommune har købt adgang til Puljeguiden med ønske om at understøtte de mange tiltag og ideer, der opstår i foreningslivet – og give dem større mulighed for at blive realiseret. 

Læs mere her om, hvordan I får råd og sparring til Puljeguiden

Sådan får I fuld adgang til Puljeguiden:

1) Gå ind på www.puljeguiden.dk  og ”opret profil”. Skriv navn, e-mailadresse og foreningens navn.

 

2) For at aktivere Odense Kommunes abonnement, skal du dernæst sende en mail med oplysningerne fra punkt 1 (inkl. dit profilnavn) til en af nedenstående ressourcepersoner på Puljeguiden:

  • Folkeoplysende foreninger: ForeningsværkstedetKontakt Torben Bürgel Nielsen på fundraising@siko.dk
  • Seniorforeninger– og klubber: Seniorhus Odense: 
    Kontakt Teit Nissen Rasmussen på tnras@odense.dk 

3) Herefter får I en bekræftelse fra Puljeguiden på, at I har fået fuld adgang. I får også tilsendt en vejledning til at komme i gang med Puljeguiden.

 

Om Odenses brug af Puljeguiden


Det er Center for Civilsamfund i Odense Kommune, som i samarbejde med SIKO, Frivilligcenter og Seniorhuset står for, at Puljeguiden fungerer hos foreningerne. Læs mere om Center for Civilsamfund her

Har du generelle spørgsmål eller kommentarer vedrørende Puljeguiden kontakt da en af Center for Civilsamfunds medarbejdere:

Opdateret 09-03-2018

By- og Kulturforvaltningen