Spring til indhold

Afrapportering af tilskud til kørsel

Her finder du tidsfrister og krav til afrapportering, når din forening modtager tilskud til kørsel.

Tilskud til og afrapportering af kørsel under § 79

Når din forening først har fået tilskud til kørsel, skal du ikke genansøge på ansøgningsskemaet. I stedet bedes du sende følgende oplysninger til forvaltningen, så vi kan vurdere om tilskuddet fortsat svarer til jeres behov: 


Senest d. 1. oktober bedes du sende en behovsvurdering for kørslen i det kommende år, som indeholder: 

  • Antal brugere (Odense borgere), der forventes at bruge kørsel i det kommende år - samt forventet antal mødegange.
  • Forventet beløb for egenbetaling for kørslen. Min. 45 kr. tur/retur, hvilket svarer til 2016-taksten for kørsel til demenstilbud og træning efter serviceloven.
  • Forventet omkostning for kørslen fratrukket egenbetaling.

Ældre- og Handicapforvaltningen meddeler medio december foreningens tilskud for det kommende år.


Senest d. 1. marts bedes du sende en afrapportering for det forgangne år, som indeholder:

  • Regnskab over kørsel med bilag fra vognmanden.
  • Tydelig angivelse af antal brugere, antal kørsler tur/retur og den fratrukkede egenbetaling på min. 45 kr. tur/retur*
  • Beskrivelse af aktivitetsniveau, fx formandens beretning eller lignende.

*Med tur/retur menes der: Turen hen til aktiviteten og tilbage igen.  


Send ovenstående til:

Team Frivillighed

Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100 B
5220 Odense SØ

Mail: aehffrivillighed@odense.dk 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen