Spring til indhold

Søg tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter

Der er årlig ansøgningsfrist til § 79 puljen den 1. oktober. Her kan du læse mere om, hvem der kan søge §79 puljen, og hvad der kan søges til.

Sådan søger du 

§79 puljen søges ved at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, som du finder i selvbetjeningsboksen til højre.

Ansøgningsfristen er 1. oktober for tilskud til efterfølgende kalenderår. 

 

Hvem kan søge?

Alle klubber og foreninger, som udfører frivillige forebyggende aktiviteter primært til gavn for borgere over 60 år i Odense kan søge om økonomisk støtte.

Find information om retningslinjerne her
, så du ved, hvad du skal opfylde for at komme i betragtning til midlerne.

Hvad kan der søges til? 

Der kan søges §79 midler inden for tre forskellige kategorier: 

 • Tilskud til aktiviteter 
  • Aktiviteterne skal være forebyggende i forhold til ensomhed, forværring af sygdom, fysisk funktionstab og dårlig trivsel
  • Aktiviteterne er ofte organiseret i en pensionistforening eller klub. Der er krav om medlemskontingent eller deltagerbetaling for at få tilskud
  • Aktiviteterne kan fx være socialt samvær og aktiviteter, undervisning, foredrag og ældreidræt.
 • Tilskud til lokaler for klubber og forening

  • Støtte til lokaleudgifter for foreninger, hvor det ikke er muligt at stille et kommunalt ejet lokale til rådighed.
 • Tilskud til kørsel af brugere

  • Støtte til kørsel af brugere af aktiviteten, såfremt:
  • Borgerne ikke har mulighed for at bruge offentlig transport eller egen kørselsordning
  • Der ikke kan arrangeres samkørsel blandt foreningens medlemmer eller i samarbejde med en anden forening
  • Tilskuddet skal administreres af foreningen

Har du allerede søgt og fået tilskud til kørsel, skal du ikke genansøge via ansøgningsskemaet hvert år. Du skal blot indsende oplysninger til forvaltningen. Læs mere i linket nedenfor.

CVR-nummer

Det er lovkrav, at alle foreninger, der modtager tilskud, har et CVR-nummer med tilknyttet Nemkonto. Læs her, hvordan du opretter CVR og Nemkonto.

Spørgsmål til § 79 puljen?

Kontakt Ældre- og Handicapforvaltningens frivillighedskonsulenter på aehffrivillighed@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen